U Dubrovniku zatvoreno jesensko zasjedanje Parlamentarne skupštine OESS-a

Dubrovnik - U Dubrovniku je u nedjelju zatvoreno jesensko zasjedanje Parlamentarne skupštine OESS-a kojem je domaćin bio Hrvatski sabor. 

Posljednji dan zasjedanja započeo je sjednicom Stalnog odbora tijekom koje je uručeno priznanje rizničaru Parlamentarne skupštine OESS-a i posebnom predstavniku za jugoistočnu Europu – zastupniku slovenskog parlamenta Robertu Batteliju, jedinom zastupniku Parlamentarne skupštine OESS-a koji je njezin član od osnutka Skupštine 1990. godine. Priznanja za dvadesetogodišnji doprinos radu Parlamentarne skupštine OESS-a primili su i tajnica ciparskog Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Marina Adamidou i tajnik Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Milovan Petković. 

U nastavku zasjedanja skupštine OESS-a održan je Mediteranski forum. Moderator foruma bio je Tonino Picula, potpredsjednik Parlamentarne skupštine OESS-a. Uvodna predavanja su održali: Petros Efthymiou, predsjednik Parlamentarne skupštine OESS-a; predsjedatelj OESS-a za partnerstvo i kooperaciju na mediteranu Eoin O'Leary i Predrag Matvejević, pisac i stručnjak za mediteranska pitanja. U vrlo živoj raspravi sudjelovali su svi predstavnici mediteranskih zemalja iz čijih rasprava i sugestija proizlazi općeprihvaćeno stajalište da u području Mediterana nastaje novi pokret koji primorava i OESS na nove korake u njegovu djelovanju. Izdvojeno je da OESS treba uvažiti činjenicu da u žarištu događanja više nije Europa, nego novi pokreti u Euroaziji i na Mediteranu te da je potrebno više pozornosti usmjeriti na nove potrebe tih područja. Jedan od ciljeva OSCE-a, naglašeno je, trebao bi biti usmjeravanje na pojavu novih protagonista u socijalnoj demokraciji na tom području, a to su žene. Žene su dio revolucija i ne smiju biti zanemarene u novom demokratskom poretku koji se rađa na Mediteranu i Bliskom Istoku, zaključeno je. 

Tijekom zasjedanja Parlamentarne skupštine OESS-a, na kojem je sudjelovalo više od 200 parlamentarnih zastupnika iz 49 zemalja članica, raspravljano je o regionalnom razvoju jugoistočne Europe, ulozi OESS-a u sukobu Nagorno-Karabahu te o jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. Zastupnici PS OESS-a posebno su zahvalili Hrvatskome saboru i voditelju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u PS OESS-a Toninu Piculi na iznimno uspješnoj organizaciji ovog susreta.
 

Autor: Služba za odnose s javnošću