Sandra Benčić održala sastanak s izvjestiteljima za klimu nizozemskog Zastupničkog doma o Planu za klimatske ciljeve do 2030.

Zagreb – Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić sudjelovala je u četvrtak na videosastanku s izvjestiteljima za klimu nizozemskog Zastupničkog doma Agnes Mulder i Matthijs Sienot o Planu za klimatske ciljeve do 2030. godine. 

U rujnu 2020. Europska komisija je donijela Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (europski propis o klimi) te se sukladno izvornom prijedlogu uredbe iz ožujka 2020. revidiraju ciljne vrijednosti smanjenja emisija stakleničkih plinova. Predlaže se da se ciljne vrijednosti smanjenja emisija stakleničkih plinova u EU-u do 2030. povećaju na najmanje 55 posto u usporedbi s vrijednostima iz 1990., uključujući emisije i uklanjanja. Ovaj prijedlog povećanja prvotnog klimatskog cilja s 40 posto na najmanje 55 posto do 2030. na tragu je postizanja klimatske neutralnosti u Uniji do 2050. godine. Ujedno je Europski parlament zatražio definiranje ambicioznijeg cilja od 60 posto.

Nizozemski Zastupnički dom izrazio je podršku prijedlogu povećanja prvotnog klimatskog cilja s 40 na 55 posto te je pozvao ostale nacionalne parlamente da razmotre davanje podrške Planu za klimatske ciljeve do 2030. kako ga predlaže Europska komisija. Dvoje imenovanih izvjestitelja za klimu Agnes Mulder i Matthijs Sienot dobili su mandat za aktivnu izgradnju međuparlamentarne skupine nacionalnih parlamenata koja podržava cilj od 55 posto. Na tom tragu iskazali su otvorenost za sastanke na bilateralnoj osnovi između zainteresiranih parlamenata kako bi se raspravilo o predloženom cilju za 2030. godinu. 

Predsjednica Odbora Sandra Benčić odazvala se među prvima na ovaj poziv te je na videosastanku naglasila kako je saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode podržao Stajalište Republike Hrvatske o prvotnom prijedlogu europskog propisa o klimi. Značajan dio razgovora s nizozemskim kolegama bio je usmjeren na različita stajališta država članica o tome treba li cilj od 55 posto sagledavati na razini svake pojedine države članice ili EU-a u cjelini, o čemu Odbor tek treba zauzeti stav.