Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na konstituirajućoj skupštini Konferencije o budućnosti Europe

Strasbourg – U subotu je održana konstituirajuća plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe na kojoj su Hrvatski sabor predstavljali predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za europske poslove i Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a  Gari Cappelli, Domagoj Hajduković i Marko Pavić te Ružica Vukovac, potpredsjednica Odbora za poljoprivredu.

Na skupštini je sudjelovalo više od 400 predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, Europske komisije, nacionalnih parlamenata država članica, savjetodavnih tijela EU-a, socijalnih partnera i civilnog društva te europskih građana.

Uoči plenarne skupštine Konferencije, 18. lipnja, održan je pripremni sastanak komponente nacionalnih parlamentaraca na kojoj je sudjelovalo i hrvatsko izaslanstvo. Na pripremnom sastanku raspravljalo se o uključenosti predstavnika nacionalnih parlamenata u tematskim radnim skupinama plenarne skupštine Konferencije, o modalitetima budućeg rada kao i o očekivanjima zastupnika od Konferencije o budućnosti Europe.

Sudionicima koji su plenarnu skupštinu Konferencije o budućnosti Europe pratili uživo u zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu, kao i onima koji su sudjelovali videokonferencijski, uvodno se obratilo troje supredsjedatelja Izvršnog odbora Konferencije; zastupnik Europskog parlamenta Guy Verhofstadt, portugalska državna tajnica za europske poslove Ane Paule Zacarias te potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Na plenarnoj skupštini predstavljena je višejezična digitalna platforma, kalendar plenarne skupštine Konferencije, europski paneli građana i druga događanja koja će uključivati europske građane. Predstavnici svih komponenti sudionika, predstavnici europskih institucija, predstavnici vlada i nacionalnih parlamenata država članica, savjetodavnih tijela EU-a te predstavnika građana naizmjenično su u kratkim obraćanjima iznosili svoja viđenja vezana uz rad Europske unije, planove daljnjih aktivnosti te ishode koje očekuju od Konferencije. Istaknuta je potreba da u središtu interesa Konferencije o tome kako bi u budućnosti trebala izgledati i djelovati Europska unija budu stajališta, ideje i očekivanja građana, a ne institucija.

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković pozdravio je inkluzivnost, otvorenost, dalekosežnost i sveobuhvatnost Konferencije ističući da bi u rad plenarne skupštine Konferencije trebalo uključiti još i predstavnike država zapadnog Balkana što je supredsjedatelj Verhofstadt na kraju plenarne skupštine i podržao.

Predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a Marko Pavić predstavio je dosad provedene aktivnosti Hrvatskoga sabora vezane za Konferenciju o budućnosti Europe. Također je naglasio potrebu revidiranja modela provedbe europskih izbora.

Prema usvojenom kalendaru, sljedeće sjednice plenarne skupštine Konferencije održat će se u listopadu i prosincu 2021. te u siječnju i veljači 2022. Također je moguće održavanje dodatne, šeste sjednice u ožujku 2022. 

Plenarna skupština Konferencije