Renata Sabljar-Dračevac uputila poruku u povodu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Zagreb - U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 17. listopada, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac uputila je uime Odbora i u svoje osobno, podršku svim osobama koje se, zbog različitih životnih okolnosti, nalaze na granici siromaštva - bolesnima, nezaposlenima, umirovljenicima, starijim osobama, djeci i beskućnicima, ali i svim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi koji im pomažu u prevladavanju teškoća, da ustraju na životnom putu kako bi ih lakše prevladali i što prije osjetili sigurnost i dobrobit.

Sabljar-Dračevac podsjeća da su Ujedinjeni narodi službeno 1993. proglasili 17. listopada Međunarodnim danom borbe protiv siromaštva s namjerom upozoravanja na problem siromaštva i bijede te potrebe za njihovim iskorjenjivanjem.-  Siromaštvo je na žalost problem današnjice, a na globalnoj razini, više od 800 milijuna ljudi i dalje živi s manje od 1,25 američka dolara dnevno. Mnogi nemaju odgovarajuću prehranu, ispravnu vodu za piće i sanitarne uvjete. Očekuje se da će ova stopa porasti uslijed novih prijetnji koje donose klimatske promjene, sukobi i nedostatak hrane, napominje Sabljar-Dračevac.

Ističe kako je suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je od posebnih ciljeva Europske unije i njegovih država članica u području socijalne politike. Iznijela je podatke kako je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u 2021. godini u Hrvatskoj bila je svaka peta osoba, odnosno njih 20,9 posto, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a 28,6 posto građana u riziku od siromaštva je u Panonskoj Hrvatskoj. Nadalje navodi kako su u najvećem riziku u Hrvatskoj prošle godine bile starije osobe u dobi od 65 i više godina, s time da su žene u toj dobi u daleko većem riziku od muškaraca.

Iako su krajem 2021. godine doneseni Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2027. te Akcijski plan od 2021. do 2024. godine, predsjednica Odbora Sabljar-Dračevac smatra da je potrebno još više poraditi na smanjenju podjela i izbjeći segregaciju i marginalizaciju u društvu najosjetljivijeg dijela stanovništva.

- Nesporno je da su u Hrvatskoj, uz pandemiju Covida19 i razorne potrese, još više došle do izražaja ugrožene skupine građana. Baš iz tih razloga potrebno je smanjiti podjele i izbjeći marginalizaciju u društvu te ustrajati na poduzimanju inicijativa usmjerenih na njihovo smanjivanje kao i poboljšati adekvatnost naknada i pomoći, zaključuje u svojoj poruci predsjednica Odbora Sabljar-Dračevac.