Reiner na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije u Luksemburgu

Luksemburg - Predsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner sudjeluje na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije, koja se održava u Luksemburgu od 22. do 24. svibnja 2016. godine.

Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije upravljačko je tijelo međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji koje se sastaje svake godine u proljeće u državi koja je predsjedala Vijećem tijekom drugoga polugodišta prethodne godine. Okuplja predsjednike parlamenata država članica Europske unije, predsjednika Europskoga parlamenta, a predsjednici parlamenata država kandidatkinja sudjeluju kao promatrači. Teme ovogodišnje razmjene mišljenja predsjednika parlamenata, na kojoj sudjeluje i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, su: upravljanje migracijskim tokovima, jačanje Europske unije, uloga nacionalnih parlamenata i međuparlamentarna suradnja te jačanje sigurnosti građana uz istodobno poštovanje temeljnih sloboda.

Na marginama prvoga dana Konferencije predsjednik Hrvatskoga sabora imao je bilateralni susret s Milanom Brglezom, predsjednikom Državnoga zbora Republike Slovenije. Predsjednici dvaju parlamenata složili su se u tome da su odnosi dviju zemalja intenzivni na različitim područjima, posebice u gospodarstvu i kulturi, te zaključili kako rješavanju otvorenih pitanja treba pristupiti sustavno na svim razinama. Predsjednik Reiner posebice se  osvrnuo na priznavanje Hrvata kao manjine u Sloveniji te njihovih prava i temeljnih sloboda. 
Predsjednici parlamenata na Konferenciji pozdravili su Europski program za migracije i sve njegove mjere radi rješavanja migracijske krize. Predsjednik Reiner pozvao je na jačanje solidarnosti i odgovornosti unutar EU-a, a ostali su se predsjednici u tom kontekstu osvrnuli na mjere premještanja i preseljenja radi smanjenja pritiska u najizloženijim državama članicama. Predsjednici su pozdravili i reformu zajedničkoga europskog sustava azila, posebno tzv. Dablinske uredbe, koja se mora temeljiti na načelu solidarnosti i učinkovitosti.

U svojem obraćanju o ovoj temi predsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner podsjetio je na sastanak predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative u travnju ove godine u Splitu, gdje je na njegovu inicijativu jedna od točaka razmjene mišljenja bila upravo doprinos nacionalnih parlamenata u pronalaženju zajedničkoga, konkretnoga, održivoga i solidarnoga rješenja za ovaj europski i globalni izazov. Istaknuo je da Zajednička izjava usvojena u Splitu ocrtava današnju raspravu predsjednika parlamenata Europske unije te da se nameće zajednički zaključak da se niti jedna zemlja ne može sama nositi s ovim problemom već se on može uspješno prevladati jedino zajednički i što većim suglasjem država članica.

Na marginama Konferencije akademik Reiner sastao se na bilateralnom susretu i s Claudeom Batoloneom, predsjednikom Nacionalne skupštine Francuske Republike.

Tijekom razgovora potvrdili su dobre bilateralne odnose, posebice na području turizma, gospodarstva, kulture, energetike i zaštite okoliša. Predsjednik Nacionalne skupštine Francuske Republike kazao je da su brojni francuski gospodarstvenici zainteresirani za ulaganja u infrastrukturu, zaštitu okoliša, područje energetike, turizma, željezničkoga transporta, javnih usluga i prehrambenih proizvoda, a poseban interes postoji i za sudjelovanje u EU projektima u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Reiner istaknuo je da je cilj Hrvatske postati još jačim gospodarskim partnerom Francuske te očekuje da će širok spektar aktivnosti koji sadrži gospodarska komponenta novoga Akcijskog plana Hrvatsko-francuskoga strateškog partnerstva tomu pridonijeti.

Autor: Ured predsjednika Sabora