Produljen rok za podnošenje kandidatura za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

Zagreb - Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe objavilo je 4. studenoga 2020. javni poziv za podnošenje prijava za izbor kandidata za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment – CPT). 

Izaslanstvo je danas objavilo informaciju o produljenju roka za podnošenje kandidatura do 20. studenoga 2020. 

Uz javni poziv objavljen je obrazac s obveznim podacima za prijavu kandidature. 

Javni poziv upućuje se istaknutim stručnjacima - članovima akademske zajednice, stručnih ili državnih institucija ili udruga civilnog društva, koji u javnosti uživaju ugled osobe visokih moralnih načela te imaju iskustvo u promicanju zaštite ljudskih prava, kao i široko profesionalno iskustvo u područjima koje pokriva Europska konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 14/97), koji su u mogućnosti posvetiti se radu u Europskom odboru najmanje 40 dana godišnje te koji nisu osuđivani niti se protiv njih vodi kazneni postupak.