Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu – od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024.

U 10. sazivu – od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024. –  Hrvatski sabor održao je ukupno 21 sjednicu (16 redovnih i 5 izvanrednih), a na kojima je raspravljeno 1311 točaka dnevnog reda.

Rasprave su u tom razdoblju završile donošenjem 500 zakona, od kojih su 162 usklađena sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesena su 182 zakona, dok su 22 prijedloga zakona odbijena. 

Među donesenim, prihvaćenim i aktima primljenima na znanje u tom razdoblju su: 641 odluka, 280 izvješća, po 11 strategija i mišljenja, 8 planova, 4 državna  proračuna i 7 izmjena državnog proračuna, po 4 zaključka i programa, 3 deklaracije te po jedan poslovnik i rezolucija.  

Zastupnici su Vladi postavili ukupno 1890 pitanja, od kojih 589 tijekom Aktualnog prijepodneva, i 1301 u pisanom obliku. 

Zastupnici su se u protekle 4 godine za riječ javili više od 68.000 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku. 

U skladu s Poslovnikom zastupnicima je izrečeno više od 8000 stegovnih mjera.


Pregled rada 10. saziv