Predstavljena informativna kampanja za izbore za Europski parlament 2014. godine: Djeluj. Biraj. Utječi.

Zagreb -  Violeta Simeonova Staničić, voditeljica Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj, predstavila je danas u Saboru institucionalnu kampanju za izbore za Europski parlament 2014. godine pod sloganom „Djeluj. Biraj. Utječi.“ (engl. Act. React. Impact.)

Staničić je predstavila glavne smjernice, koncept i vizualni identitet kampanje za izbore koji će se održati od 22. do 25. svibnja 2014. godine. Prvi su to izbori nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, a čiji rezultati će odrediti sastav ne samo Europskog parlamenta nego i Europske komisije. 

Naime, novina ovih izbora sukladno Lisabonskom ugovoru je i činjenica da će novi saziv EP-a birati predsjednika Europske komisije temeljem prijedloga Europskog vijeća. Sukladno čl. 14 (2) Ugovora o EU, ukupan broj zastupnika Europskog parlamenta nakon ovih izbora smanjit će se sa sadašnjih 766 na 751. Slijedom toga će se i broj hrvatskih članova EP-a sa sadašnjih 12 smanjiti na 11 zastupnika.

Informativna kampanja za europske izbore 2014. službeno je pokrenuta tijekom rujanskog plenarnog zasjedanja EP-a, a cilj joj je postizanje većeg odziva birača, s obzirom na to da se od prvih izbora bilježi stalni pad izlaznosti (1979. – 63%, 1984. – 61%, 1989. – 58,5%, 1994. – 56,8%, 1999. – 49,8%, 2004. – 45,6%, 2009. – 42,94%).

Kampanja će se odvijati u četiri faze i vodit će se na svim službenim jezicima EU-a putem vanjskog oglašavanja, video spotova i društvenih mreža, i to uz podršku 35 informacijskih ureda u državama članicama Unije. 

Prva faza, koja je započela 10. rujna predstavljanjem slogana kampanje „Djeluj. Biraj. Utječi.“, ima za cilj objasniti nove ovlasti Europskog parlamenta koje proizlaze iz Lisabonskog ugovora kao i njihov utjecaj na građane.

Druga faza, koja je započela u listopadu i traje do veljače 2014. godine, pokušat će u okviru interaktivnih događanja u europskim gradovima pribižiti europskim građanima djelovanje EU-a u 5 ključnih područja: gospodarstvo, stvaranje novih radnih mjesta, kvaliteta života, financije i uloga EU-a u svijetu.

Treća faza bit će usmjerena na izbore u svibnju, a četvrta faza usredotočit će se na novoizabrani saziv EP-a, izbor sljedećeg predsjednika Europske komisije te na inauguraciju novog saziva Europske komisije.

Partneri kampanje su ostale institucije EU-a, nacionalna tijela, međunarodne organizacije, mediji, EBU-Circom, europske političke stranke te nevladine organizacije. -Sve o čemu se odlučuje u Europskom parlamentu ima utjecaja na stvarni život građana EU-a i to svakog dana, osnovna je poruka koja se želi prenijeti biračima informativnom kampanje, istaknula Simeonova Staničić te dodala kako će glas građana imati veći značaj nego ikada. 

Među skorim aktivnostima hrvatskog Ureda za informiranje EP-a, Staničić je najavila predavanja o općoj poljoprivrednoj politici EU-a u Slavoniji te informativne susrete s mladim biračima koji će sa stečenom punoljetnosti imati priliku prvi put izaći na izbore. Informativna kampanja koštat će europske porezne obveznike 16 milijuna eura odnosno 0,0316 eura po građaninu EU-a. 

Predstavljanju informativne kampanje prisustvovao je i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko.

 

Autor: Služba za medije