Predsjednik Sabora Josip Leko sudjelovao na osnivačkoj sjednici Parlamentarne skupštine SEECP-a

Bukurešt - Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko u rumunjskom je parlamentu sudjelovao na osnivačkoj sjednici Parlamentarne skupštine Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) kao parlamentarne dimenzije tog procesa koji okuplja 12 država – Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Grčku, Tursku, Bugarsku, Rumunjsku i Moldaviju. 

Leko je u svojem govoru ocijenio da su se od prošlogodišnjeg susreta šefova parlamenata SEECP-a u Ohridu dogodile pozitivne promjene na europskom putu zemalja u regiji: Hrvatska je postala punopravna članica EU-a, Crna Gora je napredovala u pregovaračkom procesu, Srbija je započela pristupne pregovore, a izrazio je nadu da će u lipnju status kandidata za članstvo u EU-u dobiti i Albanija. 

Upozorio je ipak i na negativne promjene koje se odražavaju i na Jugoistočnu Europu, ali i Europu u cjelini. -Naravno, mislim na događaje vezane uz Ukrajinu. Ta situacija negativno utječe na političkom, gospodarskom, a posebice na planu sigurnosti, uključujući i energetsku sigurnost na ovom prostoru, rekao je Leko. Ocijenio je kako Parlamentarna skupština SEECP-a, koja je danas osnovana, može biti izvrsna platforma upravo za prenošenje iskustva zemljama koje teže članstvu u EU-u i za njihovu pripremu za buduće članstvo. 

-Potrebno je stvoriti takav okvir koji može dati što konkretnije rezultate. Smatram da je nužno voditi računa i o potencijalima naših parlamenata, i u financijskom smislu i s obzirom na stručne potencijale, te doći do najprihvatljivijeg rješenja za buduću parlamentarnu suradnju u okolnostima u kojima proračuni naših parlamenata djeluju u restriktivnim okolnostima, naglasio je Leko. 

Izrazio je uvjerenje da će se do iduće sjednice za godinu dana postići dogovor o lokaciji, funkcioniranju i financiranju Tajništva Parlamentarne skupštine SEECP-a. Zauzeo se za to da se suradnja usmjeri na konkretne projekte prekogranične suradnje. -Izgradnja čvršćeg infrastrukturnog i energetskog povezivanja, na razmjenu informacija o mjerama poduzetim radi gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i jačanja životnog standarda. Sve to mora biti u interesu naših građana, rekao je Leko na osnivačkoj sjednici Parlamentarne skupštine SEECP-a. 

Leko se na margini zasjedanja sastao s predsjednikom turskog parlamenta Cemilom Çiçekom te istaknuo prijateljske i partnerske odnose dviju zemalja koji su potvrđeni i nedavnim službenim posjetom predsjednika Sabora Turskoj. Çiçek je zatražio potporu Hrvatskoga sabora kandidaturi Istanbula za sjedište Tajništva Parlamentarne skupštine SEECP-a. Izrazio je spremnost da Turska samostalno osigura financiranje Tajništva prvih pet godina. Leko je u načelu podupro kandidaturu Istanbula napomenuvši da se o tome ipak treba još konzultirati jer je hrvatski prijedlog inicijalno bio da sjedište Tajništva bude u Sarajevu. 
 

Autor: Ured predsjednika Sabora