Predsjednik Odbora za poljoprivredu Slaven Dobrović sudjelovao u javnoj raspravi o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici

Zagreb - Predsjednik Odbora za poljoprivredu Slaven Dobrović sudjelovao je u javnoj raspravi o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici u okviru europskog Zelenog plana, koja je u petak u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore održana u predstavništvu Europske komisije u Zagrebu.

Osiguravanje održive primarne poljoprivredne proizvodnje, poticanje održivih postupaka prerade hrane, trgovine na malo, ugostiteljstva i prehrambenih usluga, promicanje održive potrošnje hrane, olakšavanje prelaska na zdravu i održivu prehranu, kao i smanjivanje gubitka hrane i otpada od hrane glavni su ciljevi strategije "Od polja do stola". Navedenu, kao i Strategiju o biološkoj raznolikosti Europska komisija trebala bi objaviti krajem ožujka ove godine.

- Europski zeleni dogovor nije moguće postići ukoliko se ne riješi pitanje održivosti hrane, istaknuo je u raspravi Dobrović, a prijelaz na održivije prehrambene sustave koji uključuju i Zajedničku poljoprivrednu i zajedničku ribarstvenu politiku, potrebno je ubrzati. U raspravi je upozoreno na važnost primjene "zelenih EU standarda" u trgovini s trećim zemljama, osiguranje primjerene razine kompenzacije za poljoprivrednike u provođenju zelene ambicije ZPP-a, povezivanje s postojećim sustavom hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i jasno definiranje izvora financiranja. Zdravu i održivu prehranu u Republici Hrvatskoj treba vezati i uz domaću proizvodnju kojoj je potrebno osigurati prepoznatljivo označavanje, a što će utjecati na odluku hrvatskih potrošača o odabiru iste.

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović istaknuo je kako Europski zeleni sporazum ne bi smio usporiti proces izrade novog ZPP-a. U raspravi su istaknuti konstruktivni prijedlozi kao što je to mogućnost trgovanja s CO2 u stočarskom sektoru i nagrađivanje proizvođača s ciljem osiguranja ekonomičnosti proizvodnje i tržišne konkurentnosti.

- Održiva rješenja potrebno je snažnije javno komunicirati i osigurati jaču horizontalnu i vertikalnu komunikaciju nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, istaknuo je Slaven Dobrović. Dodao je kako su potencijal obrađene komunalne otpadne vode u navodnjavanju, komunalnog mulja kao medija za podizanje kultura kratkih ophodnji, ali i korištenje komposta iz komunalnog biorazgradivog otpada neki od primjera u kojima je potrebna međusektorska suradnja kako bi se osigurala provedivost predložene europske okolišne ambicije.