Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek sudjelovao na sastanku OECD-a u sklopu projekta „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost“

Zagreb – Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek sudjelovao je u četvrtak na videokonferencijskom sastanku u sklopu projekta Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost“ koju je uvodno otvorio voditelj Tajništva za globalne odnose OECD-a Andreas Schaal. 

Schaal je u obraćanju posebno istaknuo važnost ovog projekta i zajedničkog djelovanja u borbi protiv korupcije, vraćanju povjerenja u globalnu ekonomiju i potrebu povećanja transparentnosti i integriteta kroz kolektivno djelovanje budući da je prepoznato kako u borbi protiv korupcije nisu dovoljne samo pojedinačne radnje koje mogu dovesti do značajnih etičkih promjena i postizanja transparentnih procesa.

Analitičarka Odjela za Jugoistočnu Europu OECD-a Vera Radeva u svom je izlaganju pohvalila dosadašnji rad Hrvatske u borbi protiv korupcije  te naglasila dakako će budući fokus biti na implementaciji Mehanizama izvještavanja na visokoj razini za sprječavanje podmićivanja (High Level Reporting Mechanism for preventing bribery - HLRM).

Svi sudionici projekta složili su se oko toga da korupcija izravno ugrožava stabilnost i gospodarski napredak svake države gdje god da je prisutna zbog čega je, kako je istaknuto, potrebno koordinirano djelovati na internacionalnoj razini. Rečeno je da se razmjenom iskustava i različitih saznanja o rizičnim i korupcijskim elementima u okviru tržišnih utakmica može preventivno djelovati i detektirati nedostatke u postojećim normativnim okvirima. Sudionici su zaključili kako je za uspješno suzbijanje korupcije nužna  uključenost svih segmenata društva, ne samo nadležnih tijela javne vlasti, već i poslovne zajednice, građana, civilnog sektora kao i međunarodne zajednice.

Ovaj projekt se provodi u šest partnerskih zemalja OECD-a: Alžiru, Hrvatskoj, Srbiji, Saudijskoj Arabiji, Južnoj Africi i Uzbekistanu. Te su države krenule u ambiciozan pristup kolektivnog djelovanja kako bi poboljšale konkurentnost i integritet na održiv i uključiv način promicanjem pravednih tržišnih uvjeta i stvaranjem jednakih uvjeta. Projekt se temelji na iskustvu i utjecaju projekta „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost u Jadranskoj regiji“, a oba su financirana od strane Siemens Integrity Initiative. U drugoj fazi ovoga projekta očekuje se održavanje inicijalnog sastanka za Hrvatsku 9. prosinca 2021. godine.