Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić govorio u Turskoj na SEECP-u o važnosti regionalne suradnje

Antalija - Sva postignuća Hrvatske na području međunarodne politike, poput članstva u NATO-u i završne faze pregovora o članstvu u EU, ne bi bila moguća bez njezinog odgovarajućeg sudjelovanja u unapređenju regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi, rekao je u Antaliji predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić u govoru na 8. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi - SEECP. 

"Ta suradnja ne samo da je verificirani preduvjet na našem euroatlanskom putu nego predstavlja i imperativ suvremenog političkog trenutka, obilježenog potrebom intenzivne međudržavne komunikacije, dobrosusjedskog povezivanja i stvaranja regionalnih mehanizama suradnje", rekao je Bebić nazočnima na sjednici.

Glede gospodarskog aspekta, Bebić je govorio o potrebi jačanja kapaciteta i sposobnosti za suprotstavljanje recesijskim tendencijama kako bi se ostvarila "gospodarski jaka jugoistočna Europa, konkurentna na svjetskom tržištu, inovativno napredna i kapacitirana u prihvaćanju suvremenih tehnologija". Zajednički cilj zemalja regije, smatra Bebić, trebao bi biti uspostava takvih mehanizama suradnje koji će ojačati konkurentnost regije u globalnom okružju, na tragu suradnje pribaltičkih država ili nedavno predložene Dunavske strategije EU.

U suvremenim međunarodnim odnosima izrazito je prisutan trend uspostave kompatibilnosti među pozitivnim pravnim propisima u različitim državama, a to je osobito važno na regionalnoj razini, "gdje borba protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, terorizma i drugih oblika kriminogenog ponašanja, kao i opća pravna harmonizacija, postaju značajan čimbenik jačanja međudržavnih odnosa uopće", ocijenio je predsjednik Sabora. Zadatak parlamenata je da zakonodavnom praksom i razmjenom iskustava na tom području otvore dodatni prostor u naporima nadležnih tijela u vlastitoj državi, ali i u prekograničnoj suradnji, s ciljem povećanja njihove učinkovitosti, pojasnio je.

"Suvremeni politički trenutak, koji je u Europskoj Uniji jasno obilježen trendom afirmacije regionalne suradnje, daje prigodu i dodatni impuls državama jugoistočne Europe da intenziviraju međusobnu komunikaciju te se kroz nju pozicioniraju kao bitni subjekti međunarodne politike", istaknuo je Bebić. U tom smislu uloga parlamenata u ovom dijelu Europe i dalje ostaje dvojaka. "S jedne strane, imperativ trenutka je usvajanje propisa sukladnih pravnoj stečevini EU, dok je s druge strane na nama i dalje odgovornost učvršćivanja regionalne stabilnosti, jačanja naših političkih, gospodarskih i sigurnosnih kapaciteta, kao i općeg unapređenja dobrosusjedskih odnosa", kazao je Bebić. "Potrebno je, stoga, okrenuti se budućnosti i razviti one oblike suradnje koji će nam pomoći da se u ovoj regiji ne ponove tragični događaji s kraja prošlog stoljeća, koji će se temeljiti na načelima jednakopravnosti, poštovanja svakovrsnog integriteta i solidarnosti među partnerima u regionalnom dijalogu", dodao je. Stoga je, završio je Bebić, dalja afirmacija SEECP-a kao političkog okvira suradnje među državama europskog jugoistoka i Regionalnog vijeća za suradnju - RCC kao mehanizma za ostvarivanje te suradnje, nužan preduvjet jačanja političkih, gospodarskih i drugih kapaciteta na ovim prostorima, u cilju njihova podizanja na novu kvalitativnu razinu, prepoznatu na širem europskom prostoru.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora/Hina