Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić govorio u Stockholmu o utjecaju Lisabonskog ugovora na ulogu nacionalnih parlamenata

Stockholm - Ovlasti predviđene Lisabonskim ugovorom jačaju ulogu nacionalnih parlamenata u europskom regulatornom procesu, a iako mnoge od tih ovlasti nisu dovoljno učinkovite da bi parlamenti dobili neku vrst "prava veta", njihovo sudjelovanje može postati značajno, rekao je predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić u govoru na Konferenciji predsjednika parlamenata EU-a. 

Parlamenti, rekao je Bebić, dobivaju znatno više informacija, unutar konkretnog zakonodavnog postupka i izvan njega. "Vijeće Europske unije sastaje se javno, a parlamenti dobivaju dnevne redove i zapisnike s njegovih sastanaka. Sve to pridonosi većoj transparentnosti zakonodavnog postupka EU-a", rekao je Bebić. 

Istaknuo je da su "parlamenti glavni nositelji demokratskog legitimiteta u državama članicama". "Čini se stoga opravdanim da dobiju priliku izraziti svoja stajališta na razini EU-a", kazao je Bebić. Smatra također da je, s obzirom na to da su parlamenti ratificiranjem različitih verzija Lisabonskih ugovora prenijeli na Uniju ovlasti koje su isključivo pripadale državama članicama, prikladno da oni nadziru način na koji se te ovlasti koriste. Bebić vjeruje da bi novi sustav ojačao i položaj nacionalnih parlamenata spram njihovih vlada i učinio nacionalne predstavnike u Vijeću Europske unije odgovornijima.

Poručio je da se Hrvatski sabor intenzivno priprema za članstvo u Europskoj uniji. "Hrvatska i Hrvatski sabor ubrzano se pripremaju za predstojeće članstvo u Europskoj uniji", rekao je Bebić. Prema njegovim riječima, Sabor je pred završetkom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. Uskoro, zaključio je, završavamo i ustavne izmjene koje RH planira donijeti da kako mogla uspješno zaključiti priključenje EU.

U subotu, drugog dana konferencije, održava se neslužbeni dio na kojemu će biti riječi o financijskoj krizi i posljedicama za parlamentarne proračune, odnosno o pitanju jesu li parlamentarni proračuni imuni na smanjenje troškova.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora/Hina