Predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus-Heiner Lehne u posjetu Hrvatskome saboru

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner te Odbor za europske poslove i Odbor za financije i državni proračun sastali su se u ponedjeljak na odvojenim sastancima s predsjednikom Europskog revizorskog suda Klaus-Heinerom Lehneom i članovima Suda Ivanom Maletić i Rimantasom Šadžiusom.

Na početku sastanka akademik Reiner rekao je kako ćemo se u svojim aktivnostima tijekom predsjedavanja Vijećem Europske unije usredotočiti na ona područja za koja mislimo da Unija može pružiti najviše, promovirajući zajedničke i uključive inicijative, korisne svim državama članicama. – Zalagat ćemo se za politiku proširenja, posebno na našu najbližu, jugoistočnu Europu. Svako daljnje slabljenje ili prestanak politike proširenja mogao bi dovesti do nestabilnosti, kazao je Reiner.

Klaus-Heiner Lehne istaknuo je kako Europski revizorski sud nema zakonodavne ovlasti već pridonosi unaprjeđivanju načina na koji Europska komisija upravlja proračunom EU-a i izvješćuje o financijama. – Revizorski sud mora biti neovisan o institucijama i tijelima u kojima provodi reviziju, kazao je Lehne. U nastavku je bilo riječi o tijeku pregovora o novom Višegodišnjem financijskom okviru (VFO).

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević kazao je kako će na zadnjem sastanku COSAC-a jedna od tema biti VFO. Dao je podršku Sudu u transparentnoj raspodjeli sredstava. – Želio bih da kohezijska sredstva budu što više usmjerena na privatni sektor jer to podiže razinu konkurentnosti, rekao je Milošević.

Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun istaknula je da Hrvatska kao najmlađa članica Unije aktivno sudjeluje u stvaranju VFO-a, kako će se sredstva trošiti i kako ih što bolje iskoristiti. Dala je podršku Europskom revizorskom sudu u zahtjevnom zadatku kontroliranja sredstava svih 27 država članica.

Predsjednik Lehne kazao je kako je njihova dužnost razgovarati s članovima parlamenata države koja predsjeda Unijom. Istaknuo je kako Sud radi reviziju učinkovitosti, ne samo klasičnu reviziju i kako način na koji trošimo novac mora biti bolji, ne samo u interesu regije već cijele EU. – Moramo imati sadržajne promjene o tome kako se troši novac, inače ćemo opet upasti u krizu, rekao je Lehne. Dodao je kako je vrlo važno da poboljšaju suradnju s nacionalnim parlamentima.