Potpredsjednica Sabora Glasovac s predstavnicima Gonga razgovarala o otvorenosti i transparentnosti Hrvatskoga sabora

Zagreb – Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac sastala se u četvrtak s izvršnom direktoricom Gonga Orianom Ivković Novokmet, koordinatoricom Parlametra Melisom Skender i autoricom istraživanja Otvorenost i transparentnost Hrvatskoga sabora o čijim se rezultatima razgovaralo tijekom sastanka Aleksandrom Kuratko Pani.

Hrvatska je prvi put sudjelovala u komparativnom istraživanju Regionalni indeks otvorenosti parlamenata koji je u prvoj polovini godine Gong proveo u suradnji s mrežom Action SEE (Accountability, Technology and Institutional Openness Network in Southeast Europe; Odgovornost, tehnologija i institucionalna otvorenost u Jugoistočnoj Europi). 

Kako je istaknula Ivković Novokmet, provedeno istraživanje usporedilo je djelovanje šest parlamenata u regiji, među kojima i rad Hrvatskoga sabora, i to u četiri područja: transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost. Naglasila je potrebu jačanja otvorenosti i transparentnosti rada Hrvatskog sabora koju je moguće postići raznim mehanizmima, a jedan od njih je i izmjenama Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora. Kuratko Pani je predstavila rezultate istraživanja kroz spomenuta područja te iznijela preporuke kako se istraživanjem uočeni problemi mogu riješiti, posebice kad je riječ o djelovanju Sabora prema građanima i njihovo aktivno uključivanje u zakonodavni proces, ali i mogućnostima objave poimeničnog glasovanja zastupnika kao i osiguranja javnosti rada saborskih radnih tijela. 

– Sabor na svojim stranicama ima čitav niz statističkih pokazatelja o aktivnostima zastupnika, ali isti nisu prikazani u karticama zastupnika, a upravo bi time omogućili preglednost njihovog rada i dostupnost zainteresiranima, rekla je Kuratko Pani. Istaknula je i potrebu osuvremenjivanja Pravilnika o javnosti rada Sabora koji datira iz 2005. godine. Kad je riječ o području istraživanja integriteta, kako je istaknula, iako postoji Zakon o sprječavanju sukoba interesa, potrebno je donijeti i Etički kodeks ponašanja zastupnika te kroz zakonodavni okvir i transparentnost službenih sastanaka dužnosnika zastupnika u Saboru regulirati lobiranje, na što upozorava i GRECO (Skupina država protiv korupcije koja djeluje pri Vijeću Europe). 

O otvorenosti podataka govorila je Melisa Skender, nositeljica projekta Parlametar napomenuvši kako u tom dijelu Gong i Sabor surađuju niz godina s ciljem nadopune funkcionalnosti podataka koji se objavljuju na stranicama Sabora. Dala je prijedlog da se, objavom adresa elektroničke pošte zastupnika na zastupničkim karticama, omogući direktna komunikacije s građanima, ali i drugi mehanizmi koji bi po njezinim riječima, doveli do bolje komunikacije između zastupnika i građana te do značajnijeg podizanja povjerenja građana u rad Hrvatskog sabora.

Zahvalivši na predstavljenim rezultatima i iznesenim preporukama, potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac rekla je kako je otvorenost rada parlamenta i omogućavanje građanske participacije u procesima donošenja odluka snažan mehanizam dvosmjerne komunikacije između Hrvatskog sabora i građana, čime bi se prema njezinim riječima, zasigurno doprinijelo i boljoj percepciji građana i jačanju povjerenja u rad Sabora i zastupnika.  – Svim zastupnicima je u interesu da kvaliteta njihovog rada bude što bolja, da naš rad bude vidljiv i da jačamo povjerenje građana u instituciju Sabora, istaknula je Glasovac.

– Podaci iz istraživanja značajno pokazuju jasnu potrebu, ali i smjer kako kroz sitne tehničke intervencije s jedne strane te dugoročnu strategiju s druge strane možemo omogućiti  učinkovitiji, jasniji i transparentniji rad Hrvatskog sabora. Uvjerena sam da oko većine stvari možemo postići konsenzus. Neki procesi kao što je izmjena Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora su složenije prirode, ali ne sumnjam da je svima jasna potreba da i na taj način omogućimo veću otvorenost prema građanima, njihovu participaciju, osnaživanje rada saborskih tijela, bolju dinamiku rada Hrvatskog sabora na plenarnim sjednicama i bolji protok informacija, rekla je Glasovac. – Vjerujem da nam možete biti partner u tome, da Predsjedništvo Sabora na čelu s predsjednikom Sabora Jandrokovićem kroz otvorenost i transparentnost jača povjerenje građana u najviše zakonodavno tijelo, zaključno je istaknula Glasovac.