Održana tematska sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu posvećena digitalnim kompetencijama visokoškolskih nastavnika

Zagreb – Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu održao je u srijedu tematsku sjednicu “Digitalne kompetencije visokoškolskih nastavnika“. U uvodnom obraćanju predsjednica odbora Vesna Bedeković istaknula je kako su digitalne tehnologije danas sastavni dio našeg društva, a kako je razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija jedna od najvećih revolucija u sferi ljudske komunikacije i upravljanja informacijama. 

U tom smislu naglasila je da digitalne tehnologije mogu obogatiti iskustvo učenja i da donose nove i inovativne mogućnosti poučavanja i učenja te omogućavaju podizanje kvalitete obrazovnog procesa kao i bolje postizanje ishoda učenja. 

Kako je rečeno na tematskoj sjednici pandemija je pokazala koliko je bitno da naši sustavi obrazovanja i osposobljavanja budu prilagođeni digitalnom dobu. Istaknuto je također i kako je tijekom akademske godine 2020./2021. dominantan oblik održavanja nastave na visokim učilištima u Hrvatskoj bila tzv. mješovita ili hibridna nastava. Nadalje, posebno je naglašena potreba prilagodbe nastavnih materijala i kurikula online nastave kao i daljnji rad na razvoju digitalnih kompetencija nastavnika kako bi se poboljšala kvaliteta i organizacija same nastave. 

Rečeno je i kako je u Hrvatskoj modernizacija visokog obrazovanja predviđena u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatske 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji predviđaju kako će digitalizacija biti ključni element organizacije i rada hrvatskih javnih visokih učilišta. Na sjednici su isto tako iznijete preporuke i smjernice vezane za strukturiranje programa cjeloživotnog obrazovanja visokoškolskih nastavnika u području digitalnih kompetencija i s njima povezanih kriterija napredovanja. U tom kontekstu ukazano je na važnost promicanja digitalne pismenosti među dionicima odgojno-obrazovnog procesa te stjecanje kompetencija i vještina. 

U radu tematske sjednice sudjelovali su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici CARNET-a, Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore te predstavnici drugih relevantnih institucija.