Održana konferencija odbora nadležnih za obrazovanje parlamenata Mađarske, Hrvatske, Austrije i Bosne i Hercegovine

Zagreb - Predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije te član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Marko Pavić sudjelovali su na međuparlamentarnoj konferenciji odbora nadležnih za pitanja obrazovanja koju je organizirao austrijski parlament u okviru twinning projekta “Jačanje i daljnja podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija". 

Projekt provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija te Hrvatskoga sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju. 

Konferencija je okupila članove odbora nadležnih za obrazovanje parlamenata Mađarske, Hrvatske, Austrije i Bosne i Hercegovine, s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi o obrazovnim politikama. Naglasak je stavljen na utjecaj europskih integracija na nacionalne obrazovne sustave i mogućnosti suradnje u okviru Europske unije, posebno putem programa EU-a, kao i na teme povezane s dualnim obrazovnim sustavom, organizacijom obrazovnog sustava u saveznim državama te na programe stipendiranja. 

Predsjednica Odbora Bedeković uvodno je istaknula kako je pandemija Covida-19 značajno utjecala na obrazovne sustave te je zahtijevala brze i fleksibilne odgovore vezane za učinkovitu organizaciju nastave. U tome je svakako bila od pomoći i inicijativa razmjene informacija o mjerama i aktivnostima koje države članice provode u borbi s pandemijom na svim razinama obrazovanja, pokrenuta tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije te nastavljena od strane drugih predsjedništava do danas. 

U nastavku je predsjednica Odbora Bedeković naglasila značaj političke i financijske podrške EU-a te suradnje država članica u okviru obrazovne politike, za koju primarnu odgovornost imaju države članice. Ujedno je predstavila prioritete istaknute u hrvatskim strateškim dokumentima u području obrazovanja, koji su u skladu s ključnim ciljevima Europskoga prostora obrazovanja, kao što su kvaliteta obrazovanja, uključivost, povezanost sa zelenom i digitalnom tranzicijom, status učitelja i nastavnika te mogućnosti visokog obrazovanja s ambicioznim europskim ciljevima.

Tijekom rasprave predsjednica Bedeković osvrnula se na rezultate obrazovne reforme u Hrvatskoj, koja se od 2016. odvijala na svim razinama obrazovanja. Zaključno je naglasila kako su za  provedbu reforme ključna tri uvjeta:  izrada strateškog okvira, politička volja i kontinuitet u provedbi. Ujedno je predstavila i model hrvatskoga dualnog obrazovanja, čija je provedba započela u školskoj godini 2018./2019. 

Predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije te član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Marko Pavić istaknuo je snažnu podršku Hrvatske državama zapadnog Balkana na njihovom putu prema EU-u te je napomenuo kako je tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a pitanje proširenja Unije stavljeno u središte pozornosti država članica EU-a.

U nastavku svojega izlaganja govorio je o važnosti dualnog obrazovanja, koje omogućuje stjecanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, s obzirom na očekivani nedostatak kvalificirane radne snage u budućim godinama. Izrazio je predanost Hrvatske u pomoći, daljnjoj suradnji i razmjeni iskustava s Bosnom i Hercegovinom o svim danas raspravljenim temama, kao i ostalim pitanjima na njihovom europskom putu.

Svi sudionici konferencije složili su se kako je podrška Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja od iznimnog značaja za države članice, posebno u izgradnji europskog prostora obrazovanja s ciljem poboljšanja obrazovnih ishoda i mobilnosti u svrhu učenja, promicanja zajedničkih vrijednosti i olakšavanja uzajamnog priznavanja diploma među zemljama, no bez učinkovitog djelovanja na nacionalnim i regionalnim razinama njezini rezultati neće biti djelotvorni.