Održan međunarodni tematski okrugli stol „Kako etički kodeks pomaže u radu parlamenta“

Zagreb – U organizaciji Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka u Hrvatskome saboru je danas održan međunarodni tematski okrugli stol „Kako etički kodeks pomaže u radu parlamenta“. Cilj okruglog stola je poticanje što skorijeg donošenja kvalitetnog etičkog kodeksa za saborske zastupnike, a kako bi se ispravio propust prijašnjih saziva koji ga nisu donijeli, a što je još prije šest godina preporučila Skupina država protiv korupcije (GRECO) koja djeluje pri Vijeću Europe.

Okrugli stol su otvorili predsjednik Oraha i dugogodišnji borac protiv korupcije Zorislav Antun Petrović i  potpredsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić, koja je u uvodnom obraćanju izrazila želju da se etički kodeks za zastupnike u Hrvatskom saboru što prije donese. Benčić je navela da je na svim zastupnicima i zastupnicama, neovisno kojoj političkoj opciji pripadaju, da što prije donesu takav kodeks. Za kraj je istaknula da je pozitivno što je ovom sazivu Hrvatskog sabora, neovisno o političkom opredjeljenju, borba protiv korupcije prepoznata kao zajednički cilj.

U nastavku okruglog stola izlaganja i primjere dobre prakse provođenja i donošenja etičkih kodeksa zastupnicima i zastupnicama Hrvatskog sabora iznijeli su i predstavili Jacopo Leone, predsjednik odjela za demokratsko upravljanje i rodnu ravnopravnost, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE-ODIHR), Marin Mrčela, predsjednik GRECO-a, Franziska Brantner, zastupnica u Bundestagu, Neasa Hourigan, zastupnica Donjeg doma (Dáil Éireann) irskog parlamenta i Maja Moračanin, zastupnica Demokratske obnove iz Makedonije.

U završnoj raspravi je zastupnica Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto pozdravila ideju donošenja etičkog kodeksa i navela kako su svi saborski zastupnici, ali i drugi dužnosnici, ti koji bi trebali osigurati da „nadzorne kamere“ rade, odnosno da bi i sami zastupnici trebali imati funkciju „nadzorne kamere“. Navela je kako podržava paljenje nadzornih kamera i svako paljenje svjetla. Na kraju je nadodala kako je uvjerena da je ovo prvi korak prema izradi etičkog kodeksa.

Zastupnicu Katicu Glamuzinu iz Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske zanimalo je imaju li druge države takav kodeks samo kako bi mogle reći da ga imaju i kako izbjeći takav scenarij te koja država Europske unije ga najbolje provodi kako bi mogli učiti od tih država. Također je istaknula kako se dosta područja i tema koje bi etički kodeks trebao pokrivati preklapa s djelokrugom poslova i ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te da treba pronaći na koji način uklopiti djelovanje jednog s drugim. Zastupnica Benčić je zaključila kako smatra da bi za nas bilo bolje ukoliko bi vanjsko tijelo kontroliralo provedbu odredaba etičkog kodeksa i koje bi moglo izricati određene sankcije, te je predložila da se za to proširi nadležnost na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Također je predložila korake za donošenje kodeksa od kojih je prvi uspostava radne grupe u kojoj trebaju biti zastupnici iz svih saborskih klubova kao i nezavisni zastupnici.

Govoreći o etičkom kodeksu, Erik Fabijanić, zastupnik SDP-a je naveo kako su u županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije donijeli etički kodeks kojim je predviđeno da članovi potpišu da će se držati kodeksa, međutim, kako je istaknuo, po imenovanju etičkog povjerenstva dio članova nije ga potpisao te na njih se kodeks ne može primjenjivati. Na kraju je naveo kako osobno smatra kako Sabor mora donijeti etički kodeks sa što većim konsenzusom.

Dražen Bošnjaković iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice je naveo kako je nužno da se etički kodeks donese te spomenuo da je 2016. godine vodio radnu skupinu koja je radila nacrt etičkog kodeksa. Naglasio je i odredbu koju su tada unijeli u nacrt etičkog kodeksa, a koja se odnosi na lobiranje te istaknuo kako bi svatko u svom izlaganju morao istaknuti ako je u nekoj vrsti odnosa s nekim iz predmeta o kojem se raspravlja. Rekao je i kako bi etički kodeks trebao biti donesen na isti način kao i Poslovnik Hrvatskoga sabora koji je donesen gotovo jednoglasno.