Odbor za ravnopravnost spolova raspravljao o prevenciji i suzbijanju seksizma

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova održao je danas sjednicu na kojoj se raspravljalo o prevenciji i suzbijanju seksizma.

U uvodnom dijelu govorila je predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Selak Raspudić te pozvala sve sudionike u dvorani i one koji su se u rad sjednice uključili videokonferencijskim putem na aktivno uključivanje u rad sjednice.

Predstavnica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras ukratko je predstavila projekt Vijeća Europe „Zajedno protiv seksizma“ čiji cilj je provedba preporuke Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju seksizma. Tu kampanju – projekt kojom se promovira navedena preporuka u devet zemalja Vijeća Europe provodi  Europski ženski lobi, najveća mreža ženskih organizacija na području Vijeća Europe. Kako je rekla Juras, u Hrvatskoj projekt provodi Ženska mreža Hrvatske u dvanaest gradova kroz različite aktivnosti, od radionica, okruglih stolova, javnih akcija i to u suradnji s lokal nim tijelima, policijom, zavodom za zapošljavanje i drugim zainteresiranima. 

– Preporuka Vijeća Europe sadrži brojne mjere koje su usmjerene na suzbijanje seksizma u različitim područjima života. Seksizam je svaki oblik izražavanja  koji se temelji na ideji da su neke osobe, najčešće žene, inferiorne zbog svojeg spola. Pojedinačni slučajevi seksizma mogu se činiti bezazlenima, ali stvaraju ozračje zastrašivanja, straha i nesigurnosti, istaknula je Juras u izlaganju. 

U daljnjoj raspravi sudionici su se ukratko osvrnuli na temu dajući svoj doprinos temi i borbi protiv seksizma. Govoreći o ravnopravnosti poslova državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić istaknula je kako smatra da je upravo seksizam jedan od glavnih uzroka neravnopravnosti spolova. Savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Josip Grgić pozdravio je provedbu projekta kojim se promovira preporuka Vijeća Europe u kojoj je najobuhvatnije razložena problematika seksizma. Maja Sporiš, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, sudjelovala je u Radnoj skupini za izradu Preporuke te je iznijela niz aktivnosti koje je nakon usvajanja preporuke Vijeća Europe Ured poduzeo. – Ured za ravnopravnost spolova izradio je prijevod preporuke na hrvatski jezik, osigurao široku distribuciju te je uključen u kampanju za borbu protiv seksizma Vijeća Europe pod sloganom "Uočite ga. Imenujte ga. Zaustavite ga", rekla je Sporiš.

Profesorica na Katedri za Europsko javno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta Snježana Vasiljević ukazala je na posebnu vrijednost preporuke budući da ona donosi okvir za djelovanje i alate koji služe u borbi protiv seksizma. Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica Ženske mreže Hrvatske, smatra kako postoji snažna povezanost između seksizma i nasilja nad ženama te je istaknula kako osnaživanje standarda vladavine prava pridonosi osnaživanju cijelog društva. Marina Škrabalo iz Zaklade Solidarna pozvala je na što skorije donošenje nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te na proaktivnost saborskog Odbora za ravnopravnost spolova. 

Većina sudionica i sudionika u raspravi ukazala je na važnost što skorijeg donošenja strateškog dokumenta u vidu nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja bi među prioritete uključila i suzbijanje seksizma. U tom kontekstu savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Maja Sporiš potvrdila je da nacrt postoji te da će prije donošenja prijedloga o njemu biti provedena široka javna rasprava. 

Članice Odbora za ravnopravnost spolova Dragana Jeckov i Anamarija Blažević ukazale su na problem takozvanog cyber-seksizma i cyber-nasilja kojem su izložene žene, čime su posebno pogođene mlade djevojke, ali i političarke dok je Rada Borić pozvala na konsenzus oko pitanja prava žena i ravnopravnosti spolova.

Potpredsjednica Odbora Branka Juričev Martinčev zahvalila je svim sudionicima na uključivanju u raspravu te ukazala na to da su svi pozvani na sudjelovanju u suzbijanju seksizma.  Pozvala je Ured za ravnopravnost spolova, resorno ministarstvo i hrvatsku Vladu da Saboru upute prijedloge za rješavanje problema istaknutih u raspravi.