Odbor za poljoprivredu održao tematsku sjednicu o položaju žena u šumarstvu

Zagreb – Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Odbor za poljoprivredu održao je u srijedu tematsku sjednicu na kojoj je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije predstavila rezultate međunarodnog projekta “Šume u rukama žena“, koji je proveden u deset država dunavske regije. Tom prigodom su žene šumarske struke zaposlene u raznim djelatnostima iznijele svoja iskustva o motivaciji, prilikama, ograničenjima za rad u sektoru šumarstva, uspostavi ravnoteže između privatnog i poslovnog života i prilikama za osobni rast, kao i o važnosti dodatnih edukcija te potrebi povećanja udjela žena u donošenju odluka i njihovom većem sudjelovanju na pozicijama upravljanja.

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir uputila je čestitku povodom Međunarodnog dana žena i podsjetila kako u Hrvatskoj samo 21 posto ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije čine žene. Dodala je kako Hrvatske šume. zapošljavaju 18 posto žena, a kao svijetli primjer navela je Hrvatski šumarski institut u kojem je zaposleno 58 posto žena. –To su razlozi zbog kojih je Odbor odlučio pozvati znanstvenice i stručnjakinje šumarske struke kao i predstavnice drvnog sektora te na taj način pridonijeti podizanju svijesti javnosti o ovoj važnoj temi kao i stvaranju  modela koji će u vremenu koje je pred nama osigurati ženama u sektoru šumarstva ravnopravan položaj u odnosu na njihove muške kolege, ali i otvoriti perspektivu za kreiranje novih/zelenih radnih mjesta i inovativnog ženskog poduzetništva u ruralnim sredinama, rekla je Putir.
–Veći angažman donositelja političkih odluka u kreiranju jednakih i ravnopravnih uvjeta za angažman žena na upravljačkim i vodećim pozicijama, ali i stalna potpora kroz mentorstvo, edukacije i umrežavanje mogli bi za žene otvoriti nove poslovne prilike i osigurati im bolju integraciju, ali i jamčiti aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru, kazala je predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Silvija Zec. Dodala je kako bi uz otvaranje prilika za njihov rast angažman žena višestruko doprinosio kvaliteti života u ruralnim područjima.

–Ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Hrvatske. Sustav znanosti često se ističe kao pozitivan primjer spolne uravnoteženosti, a na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu posljednjih nekoliko godina bilježi se trend povećanja zastupljenosti, kako studentica na svim studijskim programima, tako i žena u znanstveno- nastavnim zvanjima i suradničkim radnim mjestima, rekao je dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josip Margaletić. Dodao je kako je trenutno na tom fakultetu udio studentica 37 posto, dok je žena u znanstveno-nastavnim zvanjima 22, a na suradničkim radnim mjestima 33 posto. 

Na tematskoj sjednici sudjelovala je i studentica Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Lorena Mateja Marošević koja je rekla da je ovaj fakultet odabrala kako bi stekla  nova znanja i vještine u sektoru šumarstva, usavršavala se u istome, ali i dobila mogućnost za osobni razvoj, rad i napredovanja u sektoru koji je direktno vezan uz šume.

Ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta Sanja Perić je izrazila zadovoljstvo što motiviranim i kvalitetnim kolegicama Institut može pružiti mogućnost da daju svoj doprinos razvoju znanstvenih ideja i novih spoznaja u području šumarstva. –Već tijekom visokoškolskog obrazovanja žene u sektoru šumarstva svjesnije su onoga što ih očekuje, ali i onoga što žele nakon stjecanja diplome i odgovornije su u smislu svog budućega rada i karijere. Tome svjedoči i bolji visokoškolski uspjeh žena u odnosu na njihove kolege, ali i veći interes žena za rad u znanosti, što dokazuje i  Hrvatski šumarski institut, jedina institucija u sektoru šumarstva u Hrvatskoj, u kojoj je u znanstvenom kadru zaposleno više žena nego muškaraca, naglasila je Perić. 

O iskustvu žena u poduzetništvu vezanom uz drvnu industriju govorila je direktorica tvrtke Pana Windows Nikolina Babić istaknuvši kako je važno podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti žena i muškaraca u sektoru šumarstva kao i  stvaranje jednakih mogućnosti. –Radoznalost, stalna spremnost na učenje, multitasking, ali i posvećenost ciljevima i osobnom napretku poticaj su za realizaciju žena u poslovnom životu, pa tako i u sektoru šumarstva. Ove osobine generator su za ostvarenje interesa i u drugim područjima života, a takav angažman doprinosi zajednici i boljoj kvaliteti života, naglasila Babić. 

Ravnateljica Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede Renata Ojurović je u izlaganju naglasila kako bi većoj integraciji žena u sektoru mogla pripomoći i promocija šumarstva kao cjelovitog gospodarskog i ekološkog sustava u kojemu je prepoznata uloga žena.
–Suočavanje sa stereotipom kako je šumarstvo pretežno muško zanimanje jedan je od razloga manje zaposlenih visoko obrazovanih žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na broj zaposlenih muškaraca, a što je osobito izraženo u ruralnim krajevima, upozorila je voditeljica Uprave šuma u Podružnici Delnice Ivana Pečnik Kastner. Dodala je i kako se često ambicioznost žena doživljava u negativnom kontekstu, a njihov autoritet relativizira što su razlozi zbog kojih je, kako je naglasila,  potrebno raditi na osnaživanju i udruživanju žena te pružiti podršku mladim stručnjakinjama, koje zbog nemogućnosti usklađivanja poslovnog i privatnog života svoju karijeru stavljaju u drugi plan.

U raspravi su uz članove Odbora za poljoprivredu Ružicu Vukovac, Draganu Jeckov, Martinu Vlašić Iljkić, Stipana Šašlina i Gorana Ivanovića sudjelovale i Ana Dijan, Marilena Idžojtić i Marina Popijač ocijenivši pozitivnom inicijativu Odbora za poljoprivredu da se podrži žene u šumarstvu i osnaži njihova multifunkcionalna uloga.