Odbor za obranu održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog časničkog zbora – Zajednicom udruga

Zagreb – Odbor za obranu održao je u srijedu sastanak s predstavnicima Hrvatskog časničkog zbora – Zajednicom udruga koji su predstavili svoj djelokrug aktivnosti.

Predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović uvodno je kazao kako je ovaj sastanak prilika za razmjenu mišljenja koja su s aspekta sigurnosti važna za Republiku Hrvatsku te koliko je važno i korisno da se tu uvažava struka.
Predsjednik Hrvatskog časničkog zbora satnik Igor Majetić kazao je kako je udruga osnovana sa ciljem njegovanja tradicije vrijednosti Domovinskog rata. Rekao je kako surađuju s institucijama koji su u sektoru obrane važni. - Upoznali smo institucije s našim načinom rada te smatram da sa svojim iskustvom možemo biti važni sudionici u procesu donošenja odluka o obrambenom sustavu, naglasio je Majetić.

Brigadir Branko Gačak govorio je o promidžbi vojnog poziva u sustavu naobrazbe. Smatra kako kao iskusni časnici mogu pomoći u osposobljavanju i izobrazbi mladih ljudi koji imaju interes za uključivanje u Hrvatsku vojsku. 
Brigadir Neven Cugelj  pričao je o sudjelovanju Hrvatskog časničkog zbora u važnim međunarodnim organizacijama CIOR i Gaminger inicijative te istaknuo kako obje organizacije imaju savjetodavnu ulogu u svojim ministarstvima. Mišljenja je da bi se trebali više prezentirati u javnosti, a to se može postići organiziranjem okruglih stolova, seminara, stručnih predavanja te drugih oblika usavršavanja. – Imamo namjeru otvoriti neku vrstu dijaloga, smatram da bi bilo zanimljivo prenijeti svoje znanje društvu, rekao je Cugelj.

General – pukovnik Mate Ostović kazao je kako žele osvijestiti potrebu za osposobljavanjem kandidata za sastav pričuve kao nadopuni aktivnoj komponenti obrambenih snaga u izvršenju zadaća u miru i ratu. Kao jedan od modela naveo je stipendije za studente. Smatra kako Hrvatska ima izvrsnu infrastrukturu za obuku koja uz određene organizacijske zahvate može dovesti do odličnih rezultata u par godina. Bojnik Davor Špoljarić ukazao je na problem starosne strukture u vojsci.

Zastupnik Željko Sačić kazao je kako je u program osposobljavanja pričuvnih vojnika potrebno uključiti ljude s iskustvom gdje se mogu iskoristiti njihova stručna znanja, dok je zastupnik Nikola Mažar iskazao zadovoljstvo radom Hrvatskog časničkog zbora i zahvalio na njihovoj ulozi u obrani u Domovinskom ratu. Zastupnik Josip Đakić rekao je kako je vidljivo da se mladi naraštaji slabo prijavljuju za vojne ročnike te da treba gledati da se na tom polju nešto učini da ih se potakne na školovanje. 

Potpredsjednik Odbora za obranu Ante Deur kazao je kako je obrana kompleksno područje gdje za svaku odluku trebamo imati konsenzus.

Predsjednik Odbora Vidović je u pogledu izraženog prijedloga od strane Hrvatskog časničkog zbora da se uključe u buduće procese predlaganja propisa rekao kako su Poslovnikom Hrvatskoga sabora precizirani ovlašteni predlagatelji zakona, ali u svrhu donošenja kvalitetnijih zakonskih propisa, Odbor za obranu uzeti će u razmatranje dostavljene argumentirane i na stručnoj podlozi obrazložene primjedbe, prijedloge i sugestije. U tom pogledu Odbor za obranu otvoren je za razmjenu mišljenja i buduću suradnju, završno je napomenuo Franko Vidović.