Odbor za obitelj, mlade i sport održao okrugli stol posvećen borbi protiv vršnjačkog nasilja

Osijek - Odbor za obitelj, mlade i sport organizirao je u petak okrugli stol o temi vršnjačkog nasilja u Edukativnom i informativnom turističkom centru mladih Stara Pekara u Osijeku.

Uz članove Odbora u radu okruglog stola sudjelovalo je dvadesetak stručnjaka iz područja psihologije, socijalnog rada, socijalne pedagogije, djelatnika centara za socijalnu skrb, policije te članovi udruga civilnog društva.

Kroz raspravu svih sudionika može se zaključiti kako se o problemu vršnjačkog nasilja dugo razgovara, sustav reagira na pojedinačne slučajeve, a istovremeno izostaje kvalitetna preventiva i sustavna jednoobrazna podrška svim sudionicima vršnjačkog nasilja: djeci žrtvama i djeci počiniteljima vršnjačkog nasilja, njihovim roditeljima, učiteljima i svim drugim stručnjacima uključenima i pozvanima reagirati. Roditelji se često nađu pred zidom i ne znaju kako i kome se obratiti za pomoć.

Istaknuta je činjenica da djeca reflektiraju ono što doživljavaju, a bez pomoći se nisu u stanju nositi s promjenama koje zahvaćaju društvo uopće. Upozoreno je kako je iz društva nestala socijalna kontrola koja je ranije postojala, a škola je dijelom izgubila odgojni segment, iako ga je u temi poput ove nemoguće odvojiti od škola. 

Naglašeno je da svako pravo sa sobom nosi i obveze, ali u društvu se puno više govori o pravima, dok se obveze zanemaruju. U slučajevima kada je roditeljima teško prihvatiti da je njegovo dijete zlostavljač, pozivanje na prava uz istovremeno odbijanje obveze da, na primjer, odvede dijete stručnjacima koji bi mogli provesti edukaciju i resocijalizaciju, struci su vezane ruke, a to nije dobro niti za jednu kariku u lancu vršnjačkog nasilja.

Svi sudionici okruglog stola slažu se da je prevencija iznimno važna, edukacija djece, roditelja i stručnjaka nema stvarnu alternativu. U situaciju u kojoj kronično nedostaje stručnjaka koji rade u konkretnim slučajevima, prevencija je smjer u kojem treba ići, poticati izradu kvalitetnih projekata i programa koji bi se provodili u školama, uz pomoć udruga civilnog društva.

Posebno je istaknuto da je važno upoznati roditelje s pojavnim oblicima vršnjačkog nasilja, s obzirom na sve veći broj prijava nasilja u cyber okruženju, a koji su sve češći i sa seksualnim konotacijama. Također, važno je osnažiti i odgojno-obrazovne djelatnike da se svojim autoritetom uspiju othrvati sve češćim pokušajima roditelja da utječu na odgojno-obrazovne procese.