Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata

Zagreb - Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je danas Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata.  

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora pokreće postupak izbora člana Nadzornog odbora HRT-a zbog prestanka mandata članu Nadzornog odbora HRT-a prije isteka vremena na koje je biran. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. 

Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti biran samo hrvatski državljanin koji ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika te najmanje deset godina radnog iskustva.  

Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, u članku 25., stavcima 5. i 6., propisano je tko ne može biti biran za člana Nadzornog odbora HRT-a.  

Kandidature sa životopisom te ostalim dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana objave Natječaja. 

Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

Natječaj (PDF)