Objavljen Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

Zagreb - Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je danas Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije.  

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora pokreće postupak izbora člana Nadzornog odbora HRT-a zbog isteka mandata članici Nadzornog odbora HRT-a. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Mandat članova Nadzornog odbora HRT-a je četiri godine.

Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti biran samo hrvatski državljanin koji ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika, najmanje deset godina radnog iskustva te da ima radnog iskustva s područja medija. 

Javni poziv, sukladno članku 25., stavku 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, upućuje se hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osobama koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja. 

Kandidature sa životopisom te ostalim dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave Natječaja.