Objavljen Natječaj za člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata

Zagreb - Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je danas Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata. 

Odbor pokreće postupak izbora člana Nadzornog odbora HRT-a zbog prestanka mandata članu Nadzornog odbora HRT-a prije isteka vremena na koje je bio biran. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. 

Kandidature za člana Nadzornog odbora HRT-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (23. rujna 2022.)