Objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja

Zagreb - Hrvatski sabor objavio je danas Javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja. Prijave se upućuju Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva. 

Uvjeti za ispunjavanje kriterija za pučkog pravobranitelja propisani su Zakonom o pučkom pravobranitelju (Narodne novine broj 76/12.) i navedeni su u tekstu Javnoga poziva. Hrvatski sabor javno će objaviti na svojim internetskim stranicama sve podnesene kandidature s priloženim životopisima. 

Pučki pravobranitelj bira se na mandat od osam godina.

Institucija pučkog pravobranitelja u hrvatski je državni i pravni sustav uvedena Ustavom iz 1990. godine. Prema članku 93. Ustava, "Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Sabora Republike Hrvatske koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti". Istim člankom aktualnoga Ustava RH institucija pučkoga pravobranitelja detaljnije je uređena te, među ostalim odredbama, pučki pravobranitelj ima imunitet kao i zastupnici u Hrvatskome saboru. 

O svome radu pučki pravobranitelj Hrvatskome saboru podnosi godišnja izvješća.

Hrvatski sabor do danas je na dužnost pučkog pravobranitelja izabrao: Branka Babca (1993. – 1996.), Antu Klarića (1996. – 2004.), Juricu Malčića (2004. – 2013.) i Loru Vidović (2013.).