Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje predstavnika HUP-a u Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Zagreb - Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove objavio je danas Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje člana/članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca. 

Javnim pozivom poziva se ovlašteni predlagatelj da podnese obrazloženi prijedlog kandidata ili kandidatkinje za koje je dužan priložiti životopis na propisanom i objavljenom obrascu, dokaz o završenom stupnju obrazovanja te uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 

Kandidature se podnose Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora.