Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku

Zagreb - Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora objavio je danas Javni poziv za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku. 

Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Povjerenstvo za fiskalnu politiku sastoji se od sedam članova koji se biraju na mandat od pet godina. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun. Predsjednik i članovi Povjerenstva nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik Povjerenstva je, sukladno Zakonu, dužnosnik u smislu propisa kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa i ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva te ne može sudjelovati u političkim aktivnostima, obavljati drugu javnu dužnost ili biti zaposlen u drugom tijelu javne vlasti ili trgovačkom društvu, odnosno drugom poslovnom subjektu, niti se baviti drugim djelatnostima osim navedenima u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. 

Kandidati za predsjednika Povjerenstva, među ostalim zakonskim kriterijima, moraju biti državljani RH, imati prebivalište u RH, biti visokoobrazovani, imati najmanje osam godina radnog iskustva u struci u području javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva i istaknute rezultate u radu. Nadalje, kandidat ne smije biti osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti i protiv njega ne smije se voditi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Kandidat, također, ne može biti član političke stranke niti je to bio posljednje tri godine do dana kandidiranja za predsjednika Povjerenstva.

Prijave kandidata zaprimaju se u Odboru za financije i državni proračun petnaest dana od dana objave Javnog poziva. 

Javni poziv za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku