Nikola Grmoja primio albansku delegaciju stručnjaka za borbu protiv korupcije

Zagreb – Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Nikola Grmoja primio je u utorak skupinu albanskih stručnjaka za borbu protiv korupcije koja u sklopu EU financiranog projekta boravi u dvodnevnom posjetu Hrvatskoj, u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Istaknuto je da je cilj posjeta upoznavanje s hrvatskim iskustvom u borbi protiv korupcije kao i informacijskom infrastrukturom i rješenjima koja pomažu institucijama u antikorupcijskim aktivnostima.

Kako je u uvodnom izlaganju napomenuo predsjednik Nacionalnoj vijeća to radno tijelo Hrvatskoga sabora osnovano je 2006. godine kako bi ojačao nastojanja u borbi protiv korupcije i poduzimanju antikorupcijskih mjera u eurointegracijskom pretpristupnom razdoblju. –Vijeće prati provedbu Strategije sprječavanja korupcije, trenutno za razdoblje 2021.-2030., kao i provođenje mjera iz Akcijskih planova koje je donijela hrvatska Vlada i koje provode ministarstva, agencije i ostala tijela, rekao je Grmoja te dodao kako se pred Vijećem donose odluke o tome koliko su te mjere uspješno provedene. Isto tako je istaknuo kako je jedna od zadaća tijela kojemu je na čelu davanje prijedloga za unaprjeđenje borbe protiv korupcije te kako se sukladno Poslovniku o radu Vijeća održavaju i javna saslušanja, ali i tematske sjednice.

Govoreći o digitalnim alatima u borbi protiv korupcije istaknuo je važnost uspostave središnjeg mjesta na kojem će se naći svi podaci koje vode hrvatske državne odnosno službene institucije. –Smisao te digitalne državne sabirnice je da sva tijela u borbi protiv korupcije koriste te podatke, ali i da oni služe građanima, a Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će do kraja 2024. godine uz temeljni registar u državnu sabirnicu dodati i dodatnih 30 registara kao što su primjerice evidencija dohodaka svih građana, registar plovila i zrakoplova, registar obrta i ostale, naglasio je Grmoja. Nadalje, napomenuo je kako prostoje izazovi u provedbi digitalizacije jer sve državne institucije nemaju isti tempo njezine provedbe te kako se sredstvima iz EU fondova financiraju nova digitalna rješenja, ali ne i sama modernizacija i nadogradnja postojećih sustava.

Ispred Nacionalnog koordinatora borbe protiv korupcije, Ministarstva pravosuđa Albanije, govorio je njegov tajnik Ismail Shehu, ujedno i voditelj delegacije koji je istaknuo kako Albanija upravo ulaže velike napore i puno investira u digitalizaciju sustava. –Težimo k tome da građanima usluge budu digitalno dostupne, a cilj nam je da smanjimo papire, čekanja u redovima kao i komunikaciju s administracijom koju želimo učiniti čim više digitalnom i time smanjiti prostor za korupciju, naglasio je Shehu. Također je rekao kako im je dragocjeno iskustvo Hrvatske u provedbi e-Spis sustava u pravosuđu, ali i općenito osnivanje zajedničkog jedinstvenog registra koji bi kroz digitalizirani sustav koristile sve državne institucije i iz njega povlačile potrebne podatke.

U raspravi su se sudionici dotaknuli niza pitanja koja još uvijek nisu do kraja riješena kao što je primjerice pitanje zaštite osobnih podataka ili elektroničkog glasovanja. Albansku delegaciju je posebno zanimala uloga Nacionalnoga vijeća kad je riječ o prijavljivanju otkrivenih korupcijskih aktivnosti kao i predlaganja izmjena zakonodavstva u tom području, ali i prevencije korupcije. 

U dvodnevnom boravku delegacija će posjetiti i Vrhovni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ministarstvo pravosuđa i uprave te Visoki kazneni sud.