Neven Mimica primio glavnog direktora Uprave za prevođenje Europske komisije Karla Johana Lonnrotha

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je glavnog direktora Uprave za prevođenje Europske komisije Karla Johana Lonnrotha.

Uvodno je Karl Johan Lonnroth predstavio rad jedne od najvećih prevoditeljskih službi, Uprave za prevođenje Europske komisije koja osigurava jednak tretman jezika Europske unije i učinkovitost funkcioniranja njezinih institucija. Kako se Hrvatska približava dovršavanju procesa pregovora, tema sastanka bila je priprema Hrvatske za rad u okviru europskih institucija. Neven Mimica objasnio je ulogu i rad Odbora za europske integracije i Nacionalnog odbora koji su, u okviru parlamenta, nadležni za proces pristupanja Hrvatske EU. Naglašeno je da se Hrvatski sabor nalazi pred pripremama za funkcioniranje unutar Europske unije u okviru ovlasti koje su predviđene Lisabonskim ugovorom.

Govoreći o upotrebi i položaju hrvatskoga jezika unutar EU, Neven Mimica naglasio je da Hrvatska očekuje istu praksu kao i prema drugim zemljama članicama. Razgovaralo se i o mogućnostima suradnje Hrvatskog sabora i ostalih parlamenata Europske unije u postupcima prevođenja. Karl Johan Lonnroth pozdravio je odluku Hrvatske da ustupi prijevode europske pravne stečevine zemljama u regiji. Neven Mimica odgovorio je da je taj čin jedan od vidova suradnje, te je upoznao gosta o kontinuiranim susretima parlamentarnih dužnosnika regije posebno na razini srodnih odbora. Razmjena iskustava i prenošenje praksi i procedura neki su od modaliteta suradnje.

Neven Mimica rekao je kako očekuje da će Hrvatska zaključiti pregovore do kraja ove godine te da tada slijedi proces ratifikacije ugovora u parlamentima zemalja članica. Najzahtjevnija preostala poglavlja su Pravosuđe i temeljna prava i Tržišno natjecanje, zaključio je Neven Mimica. Na sastanku je bilo riječi i o potrebi intenzivnije komunikacije s građanima o Europskoj uniji.

Autor: Služba za odnose s javnošću