Na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku održana rasprava o stanju terapije limfedema u Hrvatskoj

Zagreb – Otvarajući tematsku sjednicu predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac istaknula je kako je raspravu o stanju terapije limfedema u Hrvatskoj inicirala liječnica splitskog KBC-a Ana Poljičanin koja je u nastavku rada sjednice sudionike detaljno upoznala s ovom temom.

–Limfedem je bolest tijekom koje dolazi do povećanog nakupljanja tekućine bogate proteinima u međustaničnom prostoru, a neprepoznat i neliječen može dovesti do kronične upale i fibroze zahvaćenog tkiva uz promjenu oblika zahvaćenog dijela tijela, upozorila je Poljičanin te dodala kako za nju nema lijeka, često se previdi, nedovoljno je dijagnosticirana i nedovoljno liječena. Istaknula je kako se u tom smislu često kasni s dijagnostikom, a samim time i terapijom. Također je rekla kako trenutno ne znamo koji je broj pacijenata koji boluju od kronične limfedemije u Hrvatskoj jer ne postoji registar te nema podataka o incidenciji limfedema.

Govoreći o potrebama kada je riječ o liječenju ove bolesti naglasila je kako je za adekvatno zbrinjavanje oboljelih od velike važnosti edukacija zdravstvenih djelatnika i pacijenata, ali i terapija utemeljena na dokazima kao i osiguravanje dnevnih bolnica za pacijente. –Važno je da se radi standardizirana edukacija u sveučilišnim centrima, da se za terapiju naprave smjernice i postupci, omogući prehabilitacija te adekvatna kompresivna pomagala, a kada je riječ o zbrinjavanju pacijenata potreban je multidisciplinarni pristup, rekla je Poljičanin i upozorila na to kako nedostaje dijagnostika, registar bolesti kao i provođenje kliničkih istraživanja.

Nadalje, Poljičanin je u izlaganju rekla kako je u ovom trenu važno izraditi hrvatske smjernice za terapiju limfedema po uzoru na svjetske smjernice napomenuvši kako je zlatni standard kod ove bolesti kompleksna dekongestivna terapija koja uz kompresivnu terapiju uključuje manualnu limfnu drenažu, njegu kože, terapijske vježbe i edukaciju pacijenata. –Na žalost mnoge ustanove u Hrvatskoj nemaju kompleksnu dekongestivnu terapiju, istaknula je Poljičanin te rekla kako se terapija, posebice pomagala, trebaju bazirati na individualnim potrebama.

U tom kontekstu je napomenula kako je cilj spriječiti nastanak kroničnog limfedema i omogućiti bolju dostupnost pomagala kao i prehabilitacija. –Moramo raditi na tome da se s programom prehabilitacije krene već prilikom same dijagnoze, prije samoga liječenja i tako preveniraju komplikacije operativnog zahvata, naglasila je Poljičanin.

Kada je riječ o dostupnosti ambulanti za limfedem u Hrvatskoj upozorila je na to kako je 91,4 posto ispitanika odgovorilo kako u njihovoj ustanovi ne postoje takve ambulante. –zato trebamo upozoravati na da je ključno ulagati u prevenciju, uvesti rehabilitacijske mjere od početka liječenja, osigurati pravovremenu zdravstvenu skrb i multidisciplinarni pristup te terapiju koja je pristupačna i dostupna svima, zaključila je Poljičanin.

U raspravi su uz saborske zastupnike sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, liječnici specijalisti i predstavnici stručnih udruga i udruga oboljelih. Posebno je upozoreno na važnost podizanja svijesti o ovoj bolesti, unaprjeđenju znanja o limfedemu, promoviranju kliničke prakse utemeljene na dokazima te jednakoj i boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi oboljelima od limfedema u svim dijelovima Hrvatske.

Rečeno je kako je uz standardiziranu edukaciju važno definirati protokole liječenja te osigurati adekvatan medicinski kadar, posebice magistre fizioterapije na onkološkim odjelima. Također je upozoreno na povećane potrebe u liječenju limfoma ne samo kod onkoloških pacijenata već i kod onih s problemima pretilosti, vaskularnih tegoba i kroničnih venskih bolesti te dijabetesa, bolesti koje su u Hrvatskoj u zamjetnom porastu.