Milanka Opačić primila zastupnice parlamenta Republike Kosovo

Zagreb - Predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić, primila je u službeni posjet zastupnice parlamenta Republike Kosovo. Sastanku je nazočio član Odbora za obitelj, mladež i šport i predsjednik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić.

Milanka Opačić istaknula je da se Odbor bavi problemima obitelji, mladih i športa, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa iz tog područja ima ovlasti matičnog radnog tijela. Odbor je aktivan i u organiziranju i vođenju tematskih sjednica na koje se zovu stručnjaci i na kojima se raspravlja o pitanjima od šireg društvenog značaja, poput nasilja među mladima, dostupnosti amaterskog sporta djeci. Tematske su rasprave otvorene za javnost kako bi se ona senzibilizirala za sve nepravilnosti koje se pojavljuju u društvu, a vezane su uz djecu, naglasila je Opačić. Odbor, koliko god je to u njegovoj moći, pokušava djelovati kao korektivni faktor ukazujući na nepravilnosti i devijacije u društvu, koje dovode do ugrožavanja djece i mladih. Milanka Opačić iznijela je problem kroničnog nedostatka stručnjaka mentalnog zdravlja za dječju populaciju, posebice na području istočne Slavonije i Dalmacije, dodajući da u Hrvatskoj postoji samo jedna psihijatrijska bolnica za djecu, u Zagrebu. 

Goran Marić istaknuo je da je Odbor vrlo aktivan kad su u pitanju tematske rasprave na koje se pozivaju predstavnici akademske zajednice, nevladinog sektora i stručnjaci različitih profila. Iako je mišljenja da je zakonodavni okvir na ovom području vrlo dobro riješen, postoji ljudski faktor, odnosno "faktor ljudskih slabosti". Uloga je Odbora upravo u mogućnosti ukazivanja na sve devijantnosti ljudskog ponašanja, posebice kad je ono usmjereno protiv mladih i djece. Iako je u zadnje vrijeme manje nasilja među mladima, treba utjecati na sva negativna ponašanja, "svaku pojavu koja odudara od prihvatljivog treba prokazati i intervenirati kao društvo", rekao je Marić.

Kosovske zastupnice zanimale su se i za razlikovanje profesionalnog od amaterskog bavljenja športom djece. Goran Marić naglasio je da treba razlučiti što je profesionalni, a što amaterski sport. Smatra da država treba poticati bavljenje što više djece rekreativnim športom i njega treba financirati. Drugim riječima, treba razlučiti što je od nacionalnog interesa, a što od privatnog interesa. Ono što je od nacionalnog interesa u športu, a to bi svakako trebalo biti rekreativno bavljenje što većeg broja djece športom, država treba poticati i financirati, zaključio je.

Autor: Služba za odnose s javnošću