Marko Pavić sudjelovao na regionalnom događanju u organizaciji UNICEF-a „Parlamentarci za djecu“

Zagreb - Predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić sudjelovao je u utorak videokonferencijskim putem na regionalnom događanju „Parlamentarci za djecu'' u organizaciji UNICEF-ova ureda za Europu i Srednju Aziju.

Sudionici konferencije bili su zastupnici nacionalnih parlamenata, Europskog parlamenta, međunarodnih organizacija, parlamenata mladih te niz stručnjaka koji se bave pitanjima djece i mladih. 

Cilj događanja „Parlamentarci za djecu: pregled suradnje, napretka i novih prilika za promicanje i zaštitu djece i mladih'' je intenziviranje i sistematizacija UNICEF-ove suradnje s parlamentarcima Europe i Srednje Azije, podizanje efikasnosti pri postizanju adekvatnih odgovara na probleme djece te predstavlja široki forum za razmjenu iskustava i znanja među parlamentarcima. 

Središnje teme konferencije bile su usmjerene na identificiranje aktivnosti za poboljšanje i održavanje regionalne suradnje parlamentaraca, povećanje javnog financiranja za djecu, parlamentarni nadzor nad proračunom, borba protiv socijalne isključenosti ranjivih skupina, utjecaj pandemije na djecu i mlade te modeli uključivanja djece i mladih u procese donošenja odluka.  

Predsjednik Odbora Marko Pavić sudjelovao je kao panelist na sjednici „Proračun i javne financije za djecu“ u okviru koje je predstavio hrvatska iskustva i prakse u ovom području. Uvodno je izrazio snažnu potporu projektima i djelovanju UNICEF-a kako u Hrvatskoj tako i na međunarodnom planu.

Govoreći o socijalnoj politici Europske unije i programima za djecu, posebno u kontekstu reakcije na pandemiju i nove financijske perspektive, izdvojio je  EU program „Jamstvo za djecu“ kao jednog od najznačajnijih iskoraka u osiguravanju i promicanju dječjih prava u Europskoj uniji. Naglasio je pritom da je Hrvatska jedna od zemalja u kojoj se, u suradnji s UNICEF-om, provodi pilot-program „Faza III – testiranje Jamstva za djecu''. 

Podijelivši informaciju o najznačajnijim proračunskim izdvajanjima za djecu te projekte financirane iz europskih sredstava u Hrvatskoj Pavić je upoznao sudionike s integracijom „Dječjeg proračuna“ koji podrazumijeva ukupan pregled financijskih sredstava koja se izdvajaju za djecu po korisnicima za tekuću godinu s projekcijama za naredne dvije godine.

Odgovarajući na pitanja sudionika zaključno je naglasio važnost uloge zastupnika nacionalnih parlamenata i parlamentarnih radnih tijela u procesu donošenja Državnog proračuna te aktivno praćenje i otvaranje inicijativa za ispunjavanje nacionalnih i međunarodnih standarda prava djeteta.