Marijana Petir održala sastanak s ravnateljem Hrvatskog Caritasa

Zagreb - Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir susrela se u srijedu na zagrebačkom Ksaveru s ravnateljem Hrvatskog Caritasa fra Tomislavom Glavnikom kako bi zahvalila na cjelokupnom angažmanu što ga Hrvatski Caritas i nad/biskupijski Caritasi čine na ublažavanju životnih teškoća svih slojeva društva u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski Caritas iskazuje otvorenost i podršku uspostavi "Banke hrane" u Republici Hrvatskoj, a sve sa svrhom nebacanja iskoristive hrane te u cilju kvalitetne i pravedne distribucije prehrambenih namirnica osobama koje žive na granici siromaštva. - Hrvatski Caritas u tom smislu može ponuditi praktične savjete iz područja distribucije hrane kroz socijalne samoposluge ili pučke kuhinje, rekao je fra Tomislav Glavnik.

Petir je podsjetila kako je Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora kojem je na čelu pozvao nadležna državna tijela da primjereno urede status posrednika u doniranju hrane, a s ciljem osiguravanja njihovog redovitog financiranja i funkcioniranja, te su isto tako apelirali da se kroz javne kampanje pokuša utjecati na osvješćivanje građana kako bi se smanjilo bacanje hrane.

Marijana Petir i fra Glavnik razgovarali su i o stanju na potresom pogođenom području Banovine. Fra Glavnik je istaknuo kako je Hrvatski Caritas odmah po potresu kupio 182 stambena kontejnera koji su žurno raspoređeni na Banovini. Kontejneri su financirani polovicom iznosa iz žurne pomoći Caritasa internationalisa, a polovicom iz vlastitih sredstava Hrvatskog Caritasa. Na taj način Hrvatski Caritas je zbrinuo 558 osoba koje trenutno žive u stambenim mobilnim jedinicama očekujući obnovu svojih u potresu oštećenih domova i stanova.

Djelatnici Hrvatskog Caritasa kroz četiri dana u tjednu kontinuirano obilaze korisnike stambenih modula pokazujući im tako blizinu i skrb. Ravnatelj Glavnik iznio je planove Hrvatskog Caritasa za predstojeći period u kojem će se financijska pomoć sakupljena za potresom pogođeno područje Banovine u iznosu od 17 milijuna kuna projektno upućivati, kako bi se postigla što veća učinkovitost na svakodnevne potrebe ljudi. 

Marijana Petir zahvalila je na kontinuiranoj pomoći Banovini koja stiže iz Hrvatskog Caritasa istaknuvši da su potrebe velike te da uz aktivnosti koje država provodi na revitalizaciji i obnovi tog područja, Hrvatski Caritas ima značajnu ulogu. Pohvalila je i otvorenost koju je pokazao Hrvatski Caritas u posredovanju upućivanja financijske pomoći stradalnicima terorističkog napada na rimokatoličku župu na blagdan Pedesetnice u Nigeriji u biskupiji Ondo u kojem je smrtno stradalo 50 osoba. Pomoć od 30.000 eura odobrila je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog zastupnice Petir.