Marijana Balić sudjelovala na predstavljanju nove faze zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske unije za zemlje južnog Mediterana

Lisabon - Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjelovala je od 12. do 14. ožujka na predstavljanju nove, pete faze “Programa Jug“ - zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe kojem je cilj širenje prostora zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokracije kroz usvajanje zajedničkih pravnih standarda na južnom Mediteranu. 

Balić je sudjelovala na događanju kojim je službeno započet “Program Jug V“ u svojstvu članice izvršnog odbora Europskog centra za globalnu međuovisnost i solidarnost Vijeća Europe (Centar Sjever-Jug Vijeća Europe) u ime Odbora za kulturu, obrazovanje, znanost i medije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. “Program Jug V“ zajednička je inicijativa Europske unije i Vijeća Europe za razdoblje 2022.-2025. godine koji sufinanciraju obje organizacije s proračunom od preko 5,5 milijuna eura, a provodit će ga Vijeće Europe kroz svoj Centar Sjever-Jug sa sjedištem u Lisabonu. 

“Program Jug“ je pokrenut 2012. godine, a nastavlja podupirati demokratske reforme na području Južnog Mediterana adresirajući zajedničke izazove poput zaustavljanja nasilja nad ženama i djecom, zaštitu osobnih podataka, borbu protiv transnacionalnog kriminala, trgovine ljudima i gospodarskog kriminala i druge teme. Kroz ovaj program provode se inovativne aktivnosti kojima je cilj jačanje kapaciteta partnera i institucija u regiji uključuju mrežu Sveučilišta za demokraciju za južni Mediteran (UNI DEM Med) i program obuke za pravne stručnjake za obrazovanje o ljudskim pravima (HELP E-learning). Nova, peta faza“ Programa Jug“ uvodi i pružanje zakonodavne potpore kroz “Mehanizam brzog odgovora” koji je prilagođen potrebama partnera.  

Događanje kojim je službeno započet “Program Jug V“ okupilo je razne dionike, uključujući  nekoliko ministara vanjskih poslova i pravosuđa mediteranskih zemalja i drugih dužnosnika, predstavnike partnerskih institucija, civilnog društva i medija. Predstavljene su značajke i okvirni program aktivnosti te se raspravljalo o zajedničkim izazovima i perspektivama za jačanje suradnje u regiji. Uz plenarni dio, organizirano je i pet paralelnih radionica o istaknutim temama, a zastupnica Balić je  sudjelovala na radionicama posvećenim borbi protiv trgovine ljudima s fokusom na zaštitu žena i djece i slobode izražavanja te pristupa informacijama.

Zaključno su sudionici poduprli namjeru da se putem “Programa Jug V“ nastavi poticati i pomagati državama južnog Mediterana kako bi pristupile onim konvencijama Vijeća Europe koje su otvorene za pristupanje i državama nečlanicama te da iste učinkovito implementiraju. Kako je istaknuto, time bi se doprinijelo postupnom stvaranju zajedničkog pravnog prostora između Europe i Južnog Mediterana baziranog na konvencijama Vijeća Europe.