Ljubica Maksimčuk, Katica Glamuzina i Anita Pocrnić-Radošević sudjelovale na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Mediterana

Zagreb - Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana Ljubica Maksimčuk i članice Izaslanstva Katica Glamuzina i Anita Pocrnić-Radošević sudjelovale su na 15. plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) koja je održana 3. i 4. lipnja videokonferencijskim putem te je okupila više od 200 sudionika, članova nacionalnih izaslanstava država članica PAM-a i predstavnika međunarodnih organizacija.

Tijekom zasjedanja sudionici su razmatrali aktivnosti koje se odvijaju u okviru tri stalna odbora PAM-a te su predstavljena izvješća i preporuke o prioritetnim pitanjima mediteranske regije, među kojima su sigurnosni izazovi u regiji i borba protiv terorizma, utjecaj pandemije Covida-19 na gospodarske i društvene prilike, utjecaj klimatskih promjena na regiju, nasilje u obitelji te zaštita ljudskih prava u digitalnom društvu. 

Voditeljica Izaslanstva Ljubica Maksimčuk zastupnicima je, u okviru rada 2. Stalnog odbora za gospodarsku, socijalnu i okolišnu suradnju, predstavila Izvješće o utjecaju pandemije Covida-19 na gospodarske i društvene prilike u mediteranskoj i zaljevskoj regiji tijekom 2020., s preporukama za učinkovit oporavak u kojima se države članice poziva na provedbu mjera koje osiguravaju zapošljavanje i fiskalno rasterećenje, potporu ranjivim poduzećima i segmentima stanovništva, jačanje ciljanih programa koji malim i srednjim poduzećima omogućuju pristup kreditnim linijama i drugim oblicima institucionalne potpore, bolju koordinaciju u potpori mediteranskoj turističkoj industriji, provedbu politika koje proširuju uporabu i pristup digitalnim tehnologijama, posebice većim ulaganjem u IT infrastrukturu te provedbu politike oporavka u skladu s Agendom 2030 i Pariškim sporazumom kako bi se olakšao održivi oporavak regije.

Osvrnula se na aktivnosti i doprinos PAM-a na tom području te istaknula značaj suradnje PAM-a s međunarodnim financijskim institucijama i relevantnim tijelima UN-a i EU-a, kao i s ostalim međunarodnim organizacijama.

Članica Izaslanstva Katica Glamuzina sudjelovala je u raspravama, koje su se odvijale u okviru 3. Stalnog odbora za međucivilizacijski dijalog i ljudska prava, nakon izlaganja Sandrine Mörch (Francuska) i Marianne Amir Azer (Egipat) o nasilju u obitelji i zaštiti ljudskih prava u digitalnom društvu. Istaknula je važnost provedbe Istanbulske konvencije, a ne samo njezine ratifikacije te je naglasila potrebu iznalaženja trajnih i učinkovitih mjera za sprječavanje nasilja u obitelji, koje je u vrijeme pandemije Covida značajno poraslo.

Govoreći o sve većoj uporabi tehnologije u različitim područjima napomenula je potrebu za koordinacijom različitih dionika, poput akademske zajednice, IT tvrtki i zagovornika ljudskih prava i jednakosti u nastojanju da se identificiraju i riješe ne samo tehnološka pitanja, već i ona koja mogu rezultirati kršenjem ljudskih prava. Istaknula je kako multidisciplinarni pristup može uvelike spriječiti negativne učinke primjene umjetne inteligencije u različitim aspektima profesionalnog i privatnog života.

Sjednica je nastavljena pripremnim sastankom novoosnovanog Parlamentarnog foruma žena PAM-a pod vodstvom Joane Lime (Portugal), na kojemu se raspravljalo o budućem sastavu i organizaciji djelovanja Foruma kao jedinstvene platforme za promicanje rodne ravnopravnosti i isticanje izvanrednih doprinosa žena. 

Članica Izaslanstva Katica Glamuzina založila se za sudjelovanje i doprinos muškaraca u radu Foruma te je napomenula kako nacionalna izaslanstva trebaju razmotriti prijedloge o organizaciji Foruma i dati svoje doprinose, prije konačnog usvajanja njegovog poslovnika. Osvrnula se i na prioritetne teme koje bi se trebale naći na dnevnom redu Foruma, kao što su rodno osviještena politika koja se odnosi na zakonodavstvo, rodno planiranje, rodno zasnovano nasilje, razlike u prihodima na temelju spola te brojna druga pitanja o kojima se treba raspravljati na Forumu, s nadom da će šira rasprava doprinijeti iznalaženju kvalitetnih rješenja.

Drugoga dana zasjedanja Skupština je raspravljala teme iz djelokruga rada 1. Stalnog odbora za političku i sigurnosnu suradnju o sigurnosnim izazovima u regiji i borbi protiv terorizma.

U nastavku sjednice glavni tajnik PAM-a Sergio Piazzi obavijestio je sudionike o dobitnicima nagrade PAM-a za 2021. godinu. S obzirom na to da se sjednica odvija virtualno, dobitnicima će nagrade biti uručene naknadno. Dobitnici nagrade su pojedinci i organizacije koje su svojim djelovanjem u različitim područjima unaprijedili zajednicu u kojoj žive.

Skupština je dodijelila i kolektivnu nagradu onim državama članicama koje su razvile posebne elektroničke alate ili aplikacije u svrhu borbe protiv nasilja u obitelji, posebno u vrijeme pandemije Covida-19. Među njima je i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koje na svojim mrežnim stranicama ima aplikaciju za online prijavu zlostavljanja djece RED BUTTON

Zaključno su objavljeni rezultati glasovanja za novog predsjednika i Biro PAM-a za razdoblje 2021. – 2022. godine. Predsjednik PAM-a je Gennaro Migliore iz Italije.