Leko: Nacionalni parlamenti trebaju aktivnije sudjelovati u zakonodavnom postupku Europske unije

Zagreb – Hrvatska pozorno prati raspravu o daljnjem razvoju parlamentarne suradnje i provedbi odredbi Lisabonskog ugovora o sudjelovanju nacionalnih parlamenta u zakonodavnom postupku. U tome želimo aktivno sudjelovati i dati svoj doprinos u okviru mogućnosti koje daje Lisabonski ugovor, rekao je predsjednik Hrvatskoga Sabora Josip Leko na tematskoj sjednici Odbora za europske poslove posvećenoj načelu supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske unije.  

Načelo supsidijarnosti podrazumijeva da se, u područjima podijeljenih ovlasti između EU-a i država članica, zakonodavni akti donose na razini Unije samo ako se isti cilj ne može ostvariti donošenjem akata na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Odbor za europske poslove održavanjem tematske sjednice želi doprinijeti aktualnim raspravama na europskoj razini te zauzimanju stajališta Hrvatske o ovom pitanju.

Leko je podsjetio kako ovlasti predviđene Lisabonskim ugovorom jačaju ulogu nacionalnih parlamenata u europskom regulatornom procesu. -Iako mnoge od njih nisu dovoljno učinkovite da bi parlamenti dobili neku vrstu "prava veta", njihovo sudjelovanje može postati značajno, istaknuo je Leko. Stoga je podržao svaku raspravu za nova rješenja o poboljšanju odredbi o parlamentarnom nadzoru i o sudjelovanju parlamenata u zakonodavnom postupku Bruxellesa. -Posebno je važno pitanje supsidijarnosti u tom postupku. Taj institut omogućuje parlamentima direktno sudjelovanje u zakonodavnom procesu u EU, rekao je predsjednik Sabora.

Leko je apelirao i na zastupnike Hrvatskoga sabora da podignu razinu svoje osviještenosti o ovim pitanjima, posebno kad je riječ o supsidijarnosti. -Treba osigurati i dobiti veću demokratsku individualnost članica Europske unije kada nije nužno unificirati rješenja za cijelu Europsku uniju, zaključio je Leko.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora