Katica Glamuzina sudjelovala na osnivačkoj sjednici Parlamentarnog foruma žena Parlamentarne skupštine Mediterana

Lisabon - Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Katica Glamuzina sudjelovala je na osnivačkoj sjednici Parlamentarnog foruma žena PAM-a koja je održana u organizaciji portugalskoga parlamenta u Lisabonu 4. i 5. srpnja 2022. 

Osnivanje Foruma PAM je najavio u ožujku 2021. godine, dok je na marginama 15. plenarne sjenice PAM-a u lipnju iste godine, održan pripremni sastanak Parlamentarnog foruma žena na kojemu je istaknut konsenzus za uspostavu Foruma te se raspravljalo o modalitetima ustroja i djelovanja Foruma kao jedinstvene platforme za promicanje rodne ravnopravnosti i isticanje izvanrednih doprinosa žena. 

Sudionici sjednice uvodno su raspravljali o predstavljenim pravilima koja definiraju cilj, sastav i predsjedanje Forumom te njegov budući način rada i odlučivanja. Prema iskazanim prijedlozima, Forum će biti otvoren za sve članice i članove PAM-a, s godišnjom organizacijom sastanka, na čelu s predsjedničkim timom koji se rotira svake dvije godine, a sastoji se od predsjednika i dva potpredsjednika, imajući u vidu geopolitičku ravnotežu sjevera i juga. 

U nastavku zasjedanja organizirane su dvije radne sjednice posvećene ženama izbjeglicama te rodnoj ravnopravnosti u euromediteranskoj i zaljevskoj regiji s naglaskom na perspektivu u razdoblju nakon pandemije Covida. U raspravi su otvorene brojne teme posvećene nasilju u obitelji, pravima i zaštiti žena izbjeglica, jačanju zakonodavstva koje promovira prava žena, ulozi mladih ljudi u postizanju ravnopravnosti spolova, jednakosti na tržištu rada te sudjelovanju žena u političkom odlučivanju. U okviru prve sjednice dan je pregled situacije žena izbjeglica u regiji, s naglaskom na izbjeglice iz Ukrajine, Sirije i Palestine te se raspravljalo o opasnostima kojima su izložene, uključujući trgovinu i iskorištavanje.

Tijekom druge sjednice istaknuta je uloga žena u borbi protiv pandemije koronavirusa, prvenstveno u zdravstvenom i obrazovnom sektoru, ali i njihova uloga u obitelji gdje su podnijele najveći teret neplaćene skrbi i kućanskih poslova. Nasilje nad ženama naglo je poraslo, a naglašen i neravnopravan ekonomski položaj žena. 

U obraćanju tijekom rasprave članica Izaslanstva Katica Glamuzina istaknula je zahvalu za osnivanje Foruma te za angažman svih prisutnih u otvaranju i raspravi brojnih važnih tema koje imaju utjecaj na položaj žena. S obzirom na PAM i članstvo u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim parlamentarnim skupštinama posebno je istaknula važnost političke participacije žena i njihovo vodstvo koje omogućuje veću socijalnu osjetljivost i daje im mogućnost da djeluju u rješavanju i odlučivanju na svim područjima. Osvrnula se na utjecaj pandemije na ženska prava, s brojnim posljedicama na različitim područjima, te istaknula inicijative koje su provedene u Hrvatskoj vezane uz sprječavanje nasilja u obitelji, posebnu aplikaciju RED BUTTON i kampanju Iza zatvorenih vrata, za koje je dodijeljena nagrada PAM-a Ministarstvu unutarnjih poslova Hrvatske. Napomenula je i značajnu ulogu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te brojne inicijative i projekte kojima se nastoji djelovati na tom području. Zaključno je istaknula da je za članice PAM-a od iznimne važnosti surađivati na istaknutim temama koje se nalaze u središtu rada Foruma kako bi učinkovito djelovale na poboljšanje položaja žena te općenito na stanje cijele regije u napretku rodne ravnopravnosti.

Od osnutka PAM se bavi rodnim pitanjima te se zalaže za ravnopravna i pravedna društva u regiji s naglaskom na jačanje položaja žena i njihovo napredovanje u politici, gospodarstvu i svim aspektima života.