Izaslanstvo Sabora sudjelovalo na Međuparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji

Madrid – Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko Pavić i član Odbora za gospodarstvo Siniša Jenkač u četvrtak su sudjelovali na prvom dijelu Međuparlamentarne konferencije o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji.

Konferencija je održana u sklopu španjolskog predsjedanja Vijećem EU-a, a uvodno su govorili predsjednik Senata španjolskog parlamenta Pedro Rollán Ojeda, zastupnik u španjolskom parlamentu Celso Delgado Arce te predsjednica Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta Irene Tinagli.

Prvoga dana konferencije provedena je rasprava o izazovima koji se nalaze pred vladama i gospodarskom oporavku Europske unije u međunarodnom kontekstu, u svijetlu transformacije europskoga gospodarstva prema zelenoj i digitalnoj budućnosti i s tim povezane neizvjesnosti. Također se raspravljalo o ustrojstvu novog upravljanja: srednjoročnim strukturalnim proračunskim planovima i specifičnoj neto potrošnji za svaku državu članicu te o održivosti duga i fiskalnoj razboritosti u okviru ekonomske i monetarne unije. 

Zastupnik Tušek je u obraćanju istaknuo da se u svijetlu trenutnih neizvjesnih geopolitičkih događanja traži snažna preobrazba društva. Kako je istaknuo vlade država članica EU-a itekako imaju izazove osigurati ravnotežu između fiskalne discipline, u smislu smanjenja javnog duga i poticanja reformi i ulaganja za rješavanje zajedničkih prioriteta Europske unije.–Vjerujem da će novi okvir gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji olakšati izazove s kojima se susreću države članice, naglasio je Tušek. Tušek te dodao kako smatra da postojeći okvir treba unaprijediti s ciljem osiguranja veće razine transparentnosti i predvidljivosti fiskalnog upravljanja, pojednostavljenja fiskalnih pravila te jačanja reformi i investicija, kako bi se doprinijelo postizanju održivog rasta u članicama EU-a. 

Nadalje, Tušek je pozdravio diferencirani pristup koji uzima u obzir nacionalne posebnosti država članica Unije, obzirom da se, kako je rekao, fiskalna situacija i gospodarski izgledi uvelike razlikuju u pojedinim članicama EU-a. Istaknuo je i važnost reformi i ulaganja u tranziciju društva ka zelenom i digitalnom i jačanje gospodarske i socijalne otpornosti.–Smatram da su ključna ulaganja u inovacijske sustave posebno kako bi se osnažila pozicija i uloga Unije na globalnoj razini i smanjila ovisnost o trećim zemljama te u smislu smanjenja ovisnosti bilo bi potrebno razmisliti o rudarskom potencijalu EU-a, o doprinosu istraživanja i razvoja, recikliranju, cirkularnosti i korištenju sekundarnih sirovina, zaključio je Tušek. 

Tijekom rasprave zastupnik Jenkač je rekao kako reforma okvira za gospodarsko upravljanje treba osigurati ravnotežu između osiguranja fiskalne discipline u smislu smanjenja javnog duga država članica te poticanja reformi i investicija za adresiranje zajedničkih prioriteta EU-a. U tom smislu Jenkač je podržao prijedloge Europske komisije kojima se omogućava postepenija fiskalna prilagodba u slučaju da se države članice obvežu provesti dodatne reforme i investicije.

Drugoga dana konferencije, u petak, provest će se rasprava o integraciji socijalne dimenzije u gospodarsko upravljanje i otvorenoj strateškoj autonomiji.