Interparlamentarna unija izabrala novoga predsjednika, portugalskog zastupnika Duartea Pacheca

Zagreb - Najveći do sada virtualni sastanak Upravnog vijeća, najvažnijeg upravljačkog tijela Interparlamentarne unije (IPU), trajao je od 1. do 4. studenoga ove godine. Na zasjedanju je sudjelovalo i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji - voditelj Branko Grčić i članovi Ivan Ćelić i Natalija Martinčević.

Na dnevnom redu zasjedanja bile su brojne teme važne za funkcioniranje ove organizacije među kojima usvajanje proračuna i plan rada za 2021. godinu te najvažnija - povijesni, virtualni izbor novog predsjednika IPU-a. 

Prvoga dana zasjedanja održano je glasovanje za novog predsjednika u kojem je izabran portugalski zastupnik Duarte Pacheco, kandidat Geopolitičke skupine 12+ kojoj pripada i Hrvatska. Duarte je između preostala četiri kandidata osvojio natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu. Time je postao trideseti predsjednik Interparlamentarne unije nasljeđujući na toj dužnosti Gabrielu Cuevas iz Meksika.  Pacheco je zastupnik u Parlamentu Portugala od 1991. godine, a portugalsko parlamentarno izaslanstvo pri IPU-u predvodio je od 2002. do 2016. godine. U razdoblju od 2017. do 2020. predsjedao je Geopolitičkom skupinom 12+. Obnašao je također i dužnost potpredsjednika Stalnog odbora za mir i međunarodnu sigurnost od 2014. do 2016. te dužnost unutarnjeg revizora IPU-a u četiri mandata. 

- Vjerujem da je IPU idealan forum za postizanje ciljeva koje želimo za čovječanstvo: svijet s više jednakosti, socijalne kohezije, mira, bolje kvalitete okoliša i koji se u suglasju može baviti globalnim izazovima s kojima se sada suočavamo, kazao je novi predsjednik IPU-a. 

Na zasjedanju je sudjelovalo 145 država članica Interparlamentarne unije te više od 400 zastupnika iz njihovih parlamenata.