Ingrid Antičević Marinović primila izaslanstvo mađarskog parlamenta

Zagreb - Predsjednica Odbora za zakonodavstvo Ingrid Antičević Marinović s članovima Odbora primila je izaslanstvo mađarskog parlamenta na čelu s potpredsjednikom Odbora za ljudska prava i članom Odbora za Ustav, Poslovnik i pravni sustav Gergelyjem Gulyasom. 

Potpredsjednik Odbora za ljudska prava i član Odbora za Ustav, Poslovnik i pravni sustav mađarskog parlamenta Gergely Gulyas uvodno je izvijestio hrvatske kolege o skorim izmjenama Poslovnika mađarskog parlamenta koje uključuju i osnivanje Odbora za zakonodavstvo. U tom kontekstu na sastanku su razmijenjena iskustva o zakonodavnom procesu dviju zemalja s posebnim naglaskom na ustrojstvu i radu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora.

Predsjednica Odbora za zakonodavstvo Ingrid Antičević Marinović predstavila je gostima način rada i nadležnosti Odbora. Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora neke od zadaća Odbora su: razmatranje prijedloga zakona i drugih akata glede njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te pravom Europske unije, razmatranje pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata, davanje mišljenja o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje, briga o jedinstvu pravnog sustava i davanje mišljenja o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona te drugi poslovi određeni Poslovnikom. Posebnost Odbora za zakonodavstvo jest ta da razmatra sve zakonske prijedloge i akte prije plenarne sjednice. U posljednjih godinu i pol Odbor je održao 58 sjednica i raspravio oko 480 zakona, istaknula je predsjednica Odbora Antičević Marinović. 

Razgovaralo se i o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je stupio na snagu prije dva tjedna, a razmijenjena su iskustva i o procesu podnošenja amandmana na zakonske prijedloge u zakonodavnoj proceduri dvaju parlamenata. 

Predsjednica Odbora za zakonodavstvo Antičević Marinović ovom je prigodom zahvalila Mađarskoj na sveukupnoj pomoći koju je pružala Hrvatskoj, a sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji. 

Autor: Služba za medije