Hajduković, Glavašević i Stier sudjelovali na konferenciji u okviru twinning projekta podrške parlamentima BiH u poslovima europskih integracija

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, potpredsjednik Bojan Glavašević i član Davor Ivo Stier sudjelovali su u utorak na online međuparlamentarnoj konferenciji odbora nadležnih za europske poslove u organizaciji austrijskog parlamenta u sklopu twinning projekta “Jačanje i daljnja podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija".

Navedeni projekt  provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija, te Hrvatskog sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju. Na ovoj prvoj, u seriji  online konferencija  koje će biti organizirane u sklopu twinning projekta, sudjelovali su odbori za europske poslove Hrvatskog sabora, mađarskog i austrijskog parlamenta, te odbori za europske integracije parlamenata BiH (Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Distrikta Brčko). 

Na konferenciji se raspravljalo o europskom putu Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na dokumente koji su pripremljeni u sklopu twinning projekta. Predloženo je da se slične konferencije održavaju svakih nekoliko mjeseci,  a na kojima će svaki parlament konzorcija koji provodi projekt biti domaćinom jedne konferencije.