Gordana Sobol i Karmela Caparin sudjelovale na EU interparlamentarnoj konferenciji o pitanjima ravnopravnosti spolova

Stockholm - U organizaciji Švedskog parlamenta - Riksdaga, 12. i 13. studenog 2009. godine, održana je konferencija predstavnika parlamenata zemalja članica EU, zemalja kandidata, te Europskog parlamenta, a raspravljalo se o pitanjima ravnopravnosti spolova na područjima političke participacije i tržišta rada. U ime Hrvatskog sabora na konferenciji su sudjelovale predsjednica i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i Karmela Caparin.

Na sastanku su govorile ugledne parlamentarke i parlamentarci, te akademici koji se bave pitanjem ravnopravnosti spolova, a glavne teme o kojima se raspravljalo obuhvaćale su, između ostalog, pitanje kvota kao metode povećanja sudjelovanja žena u političkom odlučivanju, njihovoj uspješnosti s obzirom na iskustva europskih zemalja, te probleme odnosno prednosti i mane koje upotreba kvota donosi u okvirima politike. Zaključeno je da razne zemlje imaju različite pristupe, zakonske kvote ili tzv. stranačke kvote ali da su one, iako ih neki smatraju kontroverznima, ipak doprinijele povećanoj participaciji žena u političkom životu.

U drugom dijelu konferencije težište rasprave bilo je na pitanju ravnopravnosti spolova na tržištu rada unutar EU, u okviru čega je zaključeno, temeljem dostupnih statističkih informacija, da žene u prosjeku još uvijek primaju manje plaće, da su manje zaposlene, da imaju veće probleme u usklađivanju privatnog i profesionalnog života, te da u načelu teže napreduju na poslu. Pokazalo se da postoji određena razlika u rasponu problema između pojedinih zemalja EU, uključujući i zemlje kandidate, od kojih je Hrvatska bila jedina predstavnica, a posebice u odnosu na skandinavske zemlje koje su općenito na planu ravnopravnosti spolova učinile veliki napredak.

Autor: Odbor za ravnopravnost spolova