Dopunjen predloženi dnevni red 1. sjednice Sabora

Zagreb - Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je danas poziv na 1. sjednicu izabranim zastupnicima u 11. saziv Sabora. Sukladno Odluci predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Sabor će 1. sjednicu započeti u četvrtak, 16. svibnja 2024. s početkom u 11.00 sati u Sabornici. 

Predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković za dnevni red 1. sjednice predložio je sljedeće točke dnevnoga reda: 

1. Izbor predsjednika, potpredsjednika i i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima

3. Davanje prisege zastupnika

4. Izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora

5. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Hrvatskoga sabora: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

U nastavku sjednice, na temelju članka 13. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora predložit će dnevni red preostalog dijela konstituirajuće sjednice. 

Odredbom članka 6. stavka 2. i 3. Poslovnika, zastupnici koji imaju namjeru dati ostavku na zastupničku dužnost ili staviti mandat u mirovanje dužni su o tome obavijestiti predsjednika Sabora 24 sata prije početka 1. sjednice. Na 1. sjednici umjesto zastupnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje sudjeluju njihovi zamjenici, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor.