Domagoj Hajduković predsjedao međuparlamentarnom konferencijom odbora za europska pitanja

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković predsjedao je u utorak međuparlamentarnom konferencijom odbora za europska pitanja u kojoj su sudjelovali predstavnici nadležnih odbora Hrvatskoga sabora, Nacionalne skupštine Mađarske, parlamenta Austrije i parlamenata Bosne i Hercegovine.

Konferencija je održana u okviru twinning projekta „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima europskih integracija“.

Riječ je o drugoj videokonferenciji predstavnika odbora za europska pitanja u sklopu projekta koji provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija te Hrvatskoga sabora i parlamenta Austrije kao partnera.

Predsjednici i članovi odbora nadležnih za europske poslove, odnosno integracije, prvi su se put sastali 16. veljače 2021., kada se raspravljalo o europskom putu Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na dokumente pripremljene u sklopu twinning projekta.

Na konferenciji održanoj u utorak sugovornici su razmijenili mišljenja o napretku Bosne i Hercegovine na putu prema dobivanju statusa države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji.

Posebno je naglašena važnost provedbe parlamentarnih planova prioriteta kojima se potiče sudjelovanje parlamenata BiH u procesu ispunjavanja 14 Komisijinih prioriteta iz Izvješća o BiH za 2020., a koji su navedeni kao preduvjet za dodjeljivanje kandidatskog statusa.