Domagoj Hajduković posjetio Sud Europske unije

Luxembourg – Predsjednik saborskog Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković sudjelovao je u srijedu u posjetu predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) Sudu Europske unije. Predsjednici COSAC-a sudjelovali su u programu u Luxembourgu na poziv predsjednika Suda Europske unije Koena Lenaertsa u organizaciji francuskog predsjedanja COSAC-om.

Na sastanku s predsjednikom i sucima Suda Europske unije, sugovornici su razmijenili mišljenja o vladavini prava kao temeljnom načelu Europske unije te o primatu europskog prava u nacionalnim sudskim praksama. U svojem obraćanju Domagoj Hajduković pohvalio je parlamentarnu dimenziju francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ocijenivši posjet Sudu EU korisnim za promicanje parlamentarne suradnje s europskim institucijama. Osvrnuo se i na nedavni posjet predsjednika Lenaertsa i izaslanstva Suda EU Zagrebu i Hrvatskome saboru gdje se razgovaralo o važnosti suradnje Suda s nacionalnim parlamentima država članica osobito kada je riječ o usklađivanju nacionalnih zakonodavstava s pravnom stečevinom Europske unije i provjeri poštivanja načela supsidijarnosti.

Hajduković je usto naglasio kako je o  vladavini prava kao načelu potrebno kontinuirano razgovarati, što je po njemu osobito bilo vidljivo tijekom pandemije te sada u okolnostima agresije na Ukrajinu.

– Koliko je važna vladavina prava vidi se i u pregovorima koje vode zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, gdje je vladavina prava ključni dio pregovora, rekao je Hajduković, zaključivši kako se u raspravu o vladavini prava i Komisijinim godišnjim izvješćima o vladavini prava trebaju aktivnije uključiti nacionalni parlamenti.