Davor Bernardić sudjelovao na međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije

Nikozija - Davor Bernardić, voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a sudjelovao je 27. i 28. svibnja na međunarodnoj konferenciji s temom „Borba protiv korupcije, obrana demokracije: uloga nacionalnih parlamenata“. Domaćin konferencije bio je ciparski Zastupnički dom. 

Konferenciji je nazočilo preko 150 sudionika, uključujući 60 parlamentaraca iz 30-ak država članica OESS-a te predstavnici vodećih svjetskih antikorupcijskih i međunarodnih organizacija koji su bili glavni govornici. Uvodna obraćanja održali su predsjednica Zastupničkog doma Cipra Annita Demetriou, predsjednica Parlamentarne skupštine OESS-a Margareta Cederfelt (Švedska), ciparski ministar vanjskih poslova Ioannis Kasoulides, posebni izaslanik predsjedavajućeg OESS-a Artur Dmochowski i glavni tajnik Parlamentarne skupštine Roberto Montella.

Predsjednica Cederfelt je kazala da borba protiv korupcije mora ostati glavni prioritet u svim državama članicama OESS-a, jer u protivnom može doći do pogoršanja sigurnosnih prijetnji u regiji OESS-a kao što su organizirani kriminal ili terorizam. - Samo naša čvrsta predanost borbi protiv korupcije u našim nacionalnim parlamentima i međuparlamentarnim formatima, može osigurati održavanje zajedničkih vrijednosti sadržanih u Završnom aktu iz Helsinkija, kazala je Cederfelt.

Potpredsjednica PS OESS-a i posebna predstavnica za borbu protiv korupcije Irene Charalambides (Cipar) inicirala je ovu konferenciju s ciljem da posluži kao platforma za razmjenu iskustava i najboljih praksi nacionalnih parlamenata u borbi protiv korupcije, te za jačanje transparentnosti, uključivši doprinos neovisnih institucija i istraživačkog novinarstva.

Zastupnici, predstavnici vlasti, stručnjaci i novinari istaknuli su središnju važnost načela odgovornosti i transparentnosti u borbi protiv korupcije i njenom iskorjenjivanju te su raspravljali o ključnim politikama za jačanje međusobne suradnje na tom području. Rečeno je kako bi nacionalni parlamenti u okviru svojih zakonodavnih, nadzornih i reprezentativnih funkcija trebali razviti stroge regulatorne okvire, među ostalim i one kojima bi se osigurala odgovornost vlade pred građanima.  

Istaknuto je da građani snose velike ekonomske i socijalne troškove zbog korupcije te da u svojim demokracijama očekuju od parlamentaraca, kao ljudi u koje su vjerovali i koje su izabrali, da postave zakonski okvir i nadziru njegovu provedbu. Sudionici su apostrofirali da korupcija predstavlja prijetnju društvima jer podriva legitimitet vlada te da nijedna zemlja nije imuna na korupciju. S tim u vezi naglašena je važnost povećane suradnje i koordinacije u unaprjeđenju alata za borbu protiv korupcije kao i važnost usvajanja i provedbe politika koje bi omogućile novinarima da izvještavaju bez straha od odmazde, da se zaštite zviždači, kao i izvori informacija.

Davor Bernardić, voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, u svom je obraćanju na konferenciji istaknuo političku volju kao ključni preduvjet za održavanje i provedbu dugoročnih učinkovitih antikorupcijskih reformi. Naglasio je kako je potrebno provesti potrebne reforme u područjima u kojima parlamenti mogu imati primarnu ulogu, a odnose se na jačanje neovisnosti ključnih nacionalnih institucija poput vrhovnih revizorskih institucija, državnog odvjetništva, pravosudnog sustava i antikorupcijskih agencija. U vezi s doprinosom novinara rekao je kako istraživačko novinarstvo može biti učinkovito u skretanju pozornosti na korupciju i nedjela.