Članovi Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Selak Raspudić i Jenkač sudjelovali na međuparlamentarnoj konferenciji o urbanim politikama Europske unije

Bruxelles – Članovi Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Siniša Jenkač i Marija Selak Raspudić sudjelovali su u ponedjeljak na međuparlamentarnoj konferenciji o urbanim politikama Europske unije koja je održana u organizaciji Parlamenta regije glavnog grada Bruxellesa u okviru Parlamentarne dimenzije belgijskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Konferencija je okupila zastupnike parlamenata država članica Europske unije, država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji te država Europskog gospodarskog prostora u cilju razmjene mišljenja o četiri glavna pitanja s kojima se danas suočavaju europski gradovi: financiranje, uključenost građana, okoliš i mobilnost. 

Prvi dio sastanka bio je posvećen financiranju urbanih politika Europske unije i načinima za uključivanje građana u razvoj urbanih projekata. Imajući u vidu izazove povezane s financiranjem projekata, sudionici konferencije bili su suglasni oko potrebe za kombiniranjem nacionalnih, regionalnih i europskih sredstava s privatnim ulaganjima u okviru javno-privatnih partnerstva, uz posvećivanje dužne pažnje specifičnosti svake regije. Naglasili su potrebu za većom fleksibilnošću u provedbi projekata s obzirom na nepredviđene izazove, poput prirodnih katastrofa, dok su postojanje snažne kulture urbanog planiranja identificirali kao jedan od glavnih preduvjeta za ostvarivanje veće uključenosti građana u razvoj projekata. Prepoznata je dodana vrijednost izravnog sudjelovanja građana u pripremi i provedbi urbanih projekata, kako je rečeno, ne samo kao doprinos transparentnosti i izgradnji povjerenja između svih dionika, već i u cilju osiguravanja bolje kvalitete samih projekata, budući da građani, odnosno lokalno stanovništvo najbolje zna koje su konkretne potrebe na terenu. 

U drugom dijelu konferencije zastupnici su razmijenili mišljenja o prilagodbi urbanih sredina klimatskim promjenama te pitanjima urbane mobilnosti. U kontekstu jačanja otpornosti lokalnih i regionalnih zajednica na učinke klimatskih promjena istaknut je regenerativni učinak urbanih projekata na zelenu infrastrukturu, odnosno ozelenjavanje urbanih sredina. Naglašena je društvena dimenzija urbanog planiranja, a razgovaralo se i o uslugama ekosustava, osobito u području reguliranja klime, poplava, formiranja tla i oprašivanja.

S obzirom na izazove u području urbane mobilnosti s kojima se suočava većina europskih gradova, dio govornika pozvao je na razmatranje mogućnosti korištenje novih alata poput umjetne inteligencije za razvoj projekata za “mobilnost budućnosti“. Također, prepoznat je i značaj takozvane “građanske znanosti“ koja podrazumijeva aktivno sudjelovanje građana u pripremi i provedbi projekata za urbanu mobilnost.