Članovi Nacionalnog odbora primili Izaslanstvo parlamenta Republike Moldavije

Zagreb - Članovi izaslanstva parlamenta Republike Moldavije održali su radni sastanak u Hrvatskom saboru sa članovima Nacionalnog odbora. 

Član Nacionalnog odbora Ljubo Jurčić predstavio je ovo saborsko tijelo konstituirano kao radno tijelo za praćenje pregovora o pristupanju RH EU, a kojemu je uloga nadgledanje i ocjenjivanje tijeka pregovora te davanje mišljenja i smjernica u ime Sabora o pripremljenim pregovaračkim pozicijama. Istaknuo je da Odbor održava redovite konzultacije s voditeljem izaslanstva i glavnim pregovaračem o tijeku pregovora i svim pitanjima pregovora, te da najmanje dva puta godišnje obavještava Hrvatski sabor o svom radu. 

Članovi moldavskog parlamentarnog izaslanstva kao cilj svoga posjeta istaknuli su upoznavanje hrvatskih iskustava, onih do vremena otvaranja pregovora, te u pregovorima kao zemlje kandidata za članstvo u EU. Posebno ih je zanimao rad na usklađivanju zakonodavstva te sam proces pregovaranja i institucionalna struktura koja ga prati, odnosno uloga parlamenta u pregovorima i njegovih radnih tijela koja su usko vezana za europske integracije. Pitanje usklađivanja nacionalnih interesa s europskim standardima i normama europskog zakonodavstva Moldavija drži prioritetnim zadaćama svoje vanjske politike na planu europskih integracija i svoje budućnosti u EU. Parlamentarno tijelo u moldavskom parlamentu koje je zaduženo za europska pitanja je Nacionalna komisija za europske integracije i ona je za sada jedino tijelo koje se u parlamentu bavi ovom problematikom. 

Ljubo Jurčić rekao je da je u Saboru postignut konsenzus svih stranaka oko hrvatskog političkog cilja - budućnosti u EU, a Nacionalni odbor predstavlja presliku Sabora koja oslikava taj parlamentarni konsenzus, ali i širi, konsenzus svih struktura u hrvatskom društvu o ovom pitanju. Cilj su svakako što brži i kvalitetniji pregovori za punopravno članstvo RH u EU, gdje Odbor za europske integracije ima zadaću praćenja i kontrole usklađivanja zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, dok je Nacionalni odbor posebno formiran da prati pregovore i da izvještava Sabor o njihovom tijeku. 

Razgovor je zaključen tvrdnjom da je iznimno važno pronaći pravu formulu kako vlastitu nacionalnu strategiju uklopiti u pregovore, slijedeći pritom obveze iz europske regulative.