Cappelli i Vidović sudjelovali na Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a

Zagreb - Predsjednik Odbora za vanjsku politiku i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora Gari Cappelli i predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović sudjelovali su na 17. Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) Europske unije, u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covida-19, Konferencija je po prvi puta održana putem videokonferencije. Konferenciji su nazočili parlamentarci iz država članica Europske unije i Europskog parlamenta, europskih članica NATO-a te zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Europskoj uniji. 
 
Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici obuhvatila je teme vezane uz prioritete Europske unije u području vanjskopolitičkog djelovanja i sigurnosne i obrambene politike, aktualne sigurnosne izazove u susjedstvu Unije, ponajprije u istočnom Sredozemlju, situaciju u Bjelarusu, odnose Europske unije s Rusijom i s Kinom te promišljanja o europskoj obrambenoj uniji, u kontekstu strateškog prestrojavanja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.
 
Uvodničari konferencije bili su predsjednik njemačkog Bundestaga Wolfgang Schaüble, voditelj njemačkog izaslanstva Dietmar Nietan i predsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta David McAllister. Tijekom obraćanja naglasili su kako Europska unija mora povećati i osnažiti svoju sposobnost djelovanja. Unija treba biti u mogućnosti odgovoriti brzo i učinkovito na izazove novog geopolitičkog ustroja. U tom kontekstu istaknut je značaj Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i naglašena uloga parlamenata u postupku odlučivanja u EU-u. 
 
Sudionicima videokonferencije obratio se potpredsjednik Europske komisije i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell Fonttelles, te je provedena rasprava o sigurnosnim izazovima s kojima je Unija danas suočena, o pandemiji Covida-19, migracijama te kriznim situacijama u Libanomu, Siriji, Libiji te na istoku Sredozemlja. Informirao je o održanom neformalnom sastanku ministara obrane EU-a, koji se održao 26. kolovoza 2020. i neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a tzv. Gymnich, koji se održao od 27. do 28. kolovoza 2020.
  
Na temu jačanja budućnosti obrane Europske unije sudionicama konferencije obratila se predstavnica njemačkog Instituta za međunarodne i sigurnosne odnose dr Ronja Kepin, istaknuvši važnost zajedničkog djelovanja i veću uključenost nacionalnih parlamenata u budućnost razvoja europske obrane. Spomenuto je da bi za obranu Unije trebalo promisliti o većem izdvajanju sredstava u budućnosti. Bilo je govora o projektima Stalne strukturalne suradnje u području obrane – PESCO, Koordiniranom godišnjem preglede obrane – CARD, te europskim instrumentima potpore miru. U kontekstu strateškog promišljanja o sigurnosti i obrani Unije, spomenut je i novi projekt „Strateški kompas“ kojim bi se povezala Globalna strategija Europske unije i procesi vojnog planiranja. S obzirom na pandemiju Covida-19 ukazano je na povećanu važnost kibernetičke sigurnosti, odnosno sigurnosti kibernetičkog prostora unutar kojega se trenutačno primarno odvija način komuniciranja.
 
Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covida-19 nije se pristupilo donošenju zaključaka Konferencije, kao što je to bio slučaj tijekom Konferencije održane u Zagrebu početkom ožujka 2020., u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Umjesto zaključaka, Konferencija je zaključena Izjavom supredsjedatelja, odnosno predsjednika izaslanstava njemačkog parlamenta i Europskog parlamenta, Dietmara Neitana i Davida McAllistera, kojom su obuhvaćene teme Konferencije kao i glavni naglasci provedenih rasprava. Izjava je dostavljena svim sudionicima Konferencije i objavljena na mrežnim stranicama parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Vijećem. 

Konferenciji je prethodio sastanak Predsjedajuće Trojke i Europskog parlamenta tijekom kojega je razmatran nacrt Izjave supredsjedatelja. Hrvatski sabor u drugoj polovici 2020. godine sudjeluje u radu Predsjedajuće Trojke kao parlament države članice prethodnog predsjedanja Vijećem Europske unije. 
 
Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, imajući u vidu izazove s kojima je suočena međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji uslijed pandemije Covida-19, pozdravio je angažman domaćina njemačkog Bundestaga u pogledu organizacije Konferencije. Vezano uz nacrt Izjave supredsjedatelja ukazao je na potrebu za pomnim promišljanjem zajedničke europske obrane tj. obrambene Unije te provođenjem duboke strateške rasprave o ovom konceptu. 
 
Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije održava se svakih šest mjeseci u zemlji koja predsjeda Vijećem Europske unije i  predstavlja platformu za razmjenu mišljenja, informacija i dobrih praksi među nacionalnim parlamentima država članica Europske unije u području vanjske, sigurnosne i obrambene politike.

Više informacija: 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2353338
 
https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2356428

https://www.parleu2020.de/en#tiles_events_container_691244=event_tile_690648_0